Total Cost of Ownership

Hvilke resultater giver TCO?

En TCO-tilgang til sourcing-setuppet optimerer indkøb og logistik, reducerer administration, det generelle forbrug og kapital bundet i lageret. Nøglen ligger i at kigge på hele setuppet på én gang og skabe større transparens, mere fleksibilitet og bedre kontrol over de totale omkostninger og derved styrke virksomhedens konkurrenceevne.

På denne side kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang med TCO i dag.

Er du allerede klar til at tage det næste skridt? Så lad os hjælpe dig videre. 

Skriv til os her

Vil du frigive mere tid i indkøbsafdelingen?

Med Tail Spend Management konsoliderer vi indkøbet af c-produkter, sænker antallet af leverandører og skaber resultater på bundlinjen.

Læs mere

Hvor godt er dit overblik, når det kommer til stykket?

Tør indkøbsafdelingen gå hele vejen, kan den blive et afgørende strategisk led i virksomhedens samlede konkurrenceevne, forbedre bundlinjen og ikke mindst fjerne noget af presset på forretningen.

Læs kronikken
Hvis vi ikke havde Solar, skulle vi som minimum have én ekstra fuldtidsansat til at stå for indkøb, og det ville blive mere kompliceret og sandsynligvis mindre pålideligt. ANDERS LIEBST, KONCERNINDKØBSCHEF, NILPETER
Reducer

12%

Arbejdskapital

En TCO-tilgang kan frigøre ressourcer, som ellers er bundet i lageret.

Mindsk

15%

Forbrug

Bedre kontrol mindsker unødigt forbrug af materiel.

Hæv

97%

Leveringssikkerhed

Gennemsigtighed sikrer, at jeres sourcingpartner kan garantere, at I har produkterne, når I skal bruge dem.

Sænk

30%

Administration

Mindsk tiden brugt på bestilling, fakturering og håndtering.

Nilpeter Leverandørkonsolidering gør livet lettere for maskinproducent

Ved at konsolidere en stor del af sine indkøb har Nilpeter nedbragt omkostninger til administration betydeligt og frigivet vigtige ressourcer.

Læs
Selektro Elektronikproducent opnår knivskarp logistik med TCO

En klar tilgang til logistik er afgørende for at bevare konkurrencedygtigheden på et marked, der stiller større og større krav til kortere leveringstider og lavere priser, lyder det fra Selektro.

Læs
SCA Ortviken Outsourcing effektiviserer lagerstyringen hos papirfabrikant

Solar har overtaget hele lagerhåndteringen hos SCA Ortviken, som dermed har sluppet for de tunge og tidskrævende opgaver som ordrehåndtering, varebestilling, genopfyldning og status med faste leveringsdage i løbet af ugen.

Læs
SCADA INTERNATIONAL SCADA styrker konkurrenceevnen med Kitbox

SCADA International effektiviserer indkøb, produktion og bogholderi med Kitbox fra Solar. Gevinsten er så stor, at virksomheden kan udskyde ansættelsen af flere medarbejdere, lyder det fra COO Jens Vanting Bagger.

Læs

Hvad er TCO?

TCO-tilgangen sikrer, at alle omkostninger forbundet med indkøb og forbrug inddrages i forbindelse med tiltag, der bringer de samlede omkostninger ned. Det indebærer fx strømligning af administrative processer, effektivisering af det logistiske setup og konsolidering af leverandører mhp. at sikre skarpe indkøbspriser på de vigtigste produkter. 

Hvor skal I starte?

Har I ikke tidligere arbejdet med TCO, kan I starte med simple løsninger og styrke indsatsen efterhånden, som I opnår mere gennemsigtighed.

I Solar har vi de sidste 30 år udviklet løsninger og services ud fra en TCO-tilgang. Kontakt din Account Manager eller kundelogistikchef, Jesper Grøning Andersen for mere information.

Send mail