SCADA International

Effektiviserer indkøb, produktion og bogholderi med Kitbox fra Solar

SCADA International styrker konkurrenceevnen

SCADA International effektiviserer indkøb, produktion og bogholderi med Kitbox fra Solar. Gevinsten er så stor, at virksomheden kan udskyde ansættelsen af flere medarbejdere, lyder det fra COO Jens Vanting Bagger.

En tavlebygger henter en pakke på lageret hos SCADA International. I pakken ligger et komplet samlesæt til et servermodul, der er en del af det system, som SCADA International sælger til vindmølleproducenter, energileverandører og serviceudbydere i energisektoren. Tavlebyggeren åbner pakken, samler materiellet og går videre til den næste opgave.

Pakken, bedre kendt som en ’Kitbox’ fra Solar, er et resultat af det konstante effektiviseringsfokus, som præger vindmøllebranchen og dermed også SCADA International. I jagten på laveste kilowattpris er en total cost of ownership-tilgang til sourcing-setuppet blevet et nøgleelement hos SCADA International, der har fabrikker i Silkeborg og Aulum. Ifølge Jens Vanting Bagger, COO i SCADA International, kan virksomheden opnå mærkbare gevinster på fx at konsolidere deres leverancer i kitbox’es.

Et kit fra en leverandør i stedet for 40 produkter fra fem leverandører

”Vi sender årligt ca. 5.500 ordrer. Det belaster indkøb, finans og lageret hårdt. En løsning for os er at få vores materiel i kits fra Solar. Her kan vi bestille én vare ét sted i stedet for 40 varer hos fem leverandører. Det betyder, at vi kan nå mere med færre mandetimer i indkøbsafdelingen, og vi gør arbejdet lettere og mere simpelt for bogholderiet,” forklarer Jens Vanting Bagger.

Buyer hos SCADA International, Trine Hougaard Annfeldt, tilføjer, at en anden positiv effekt er, at tavlebyggerne bruger mindre tid på lageret og mere tid på at skabe værdi.

”Vores kits bliver leveret, inden vores arbejdsdag begynder, vi har ingen håndtering af varerne på lageret, vores medarbejdere skal ikke finde enkelte dele flere steder, og de kommer ikke til at stå i en situation, hvor de mangler en enkelt kritisk del for at kunne færdiggøre deres arbejde,” siger hun.

Kits konsoliderer og letter arbejdsbyrde

Virksomhederne står i kø for at få fingrene i SCADA Internationals løsninger. Det skyldes, at de understøtter producenternes fokus på at forbedre forholdet mellem en vindmølles totale omkostninger og den mængde at strøm, møllen kan producere gennem sin levetid – også kendt som levelised cost of energy.

”I vores branche er LCoE det altdominerende mantra. Vores eksistensberettigelse er at understøtte vores kunder i at opnå en den lavest mulige kilowattpris. Alle led i forsyningskæden er tvunget til at udvikle sig for at fastholde konkurrenceevnen, og derfor er konstante optimeringer en naturlig del af den måde, vi arbejder på,” siger Jens Vanting Bagger.

Næste skridt hos SCADA International er at konsolidere flere leverancer i kits. I øjeblikket er man i dialog om yderligere ti kits, der kommer til at sænke antallet af ordrer betragteligt.

”Helt konkret forventer jeg, at vi kan forlænge perioden, inden vi skal ansætte flere medarbejdere i finans eller indkøb. Det betyder, at vi kan hjælpe vores kunder med at forbedre LCoE. Så de her kits er med til at understøtte vores konkurrenceevne og dermed også vores eksistensberettigelse,” fastslår Jens Vanting Bagger.

 

Fakta:

SCADA International A/S
Med SCADA International A/S’ soft- og hardwareløsninger kan OEM’s, IPP’s og ISP’s indsamle data om produktionen af vedvarende energi i realtid. Energivirksomhederne bruger informationerne, når der skal træffes beslutninger om driften af en vindmøllepark. SCADA International beskæftiger ca. 100 medarbejdere i flere lande og tilbyder deres kunder komplette løsninger i forbindelse med SCADA systemer. SCADA er en forkortelse for Supervisory Control and Data Acquisition, der er en brancheanerkendt betegnelse.

Solar Danmark
Solar Danmark, der er en del af Solar-koncernen, er en europæisk sourcing- og servicevirksomhed. Kerneforretningen er sourcing af produkter, værdiskabende service og optimering af kundernes forretning ud fra en TCO-tankegang. Koncernen, der har hovedsæde i Vejen, havde i 2018 en omsætning på over 11 mia. kroner og beskæftiger i dag omkring 3.000 medarbejdere.

Hvad er TCO?

TCO-tilgangen sikrer, at alle omkostninger forbundet med indkøb og forbrug inddrages i forbindelse med tiltag, der bringer de samlede omkostninger ned. Det indebærer fx strømligning af administrative processer, effektivisering af det logistiske setup og konsolidering af leverandører mhp. at sikre skarpe indkøbspriser på de vigtigste produkter.