Slet eller gem ordrekladde

Fastbox er ikke tilgængelig

{{cart.Info.Name}}

Vil du gemme eller slette din indkøbskurv?

Industriløsninger

Solar udfaser gas og installerer varmepumper på egne lokationer

Alle gasinstallationer blev udfaset på samtlige Solar-lokationer i Danmark i 2022. I dag er der tre kæmpe varmepumper, der forsyner Solars centrallager samt det nye høj- og AutoStore-lager på ca. 60.000 m² med varme.

Skal vi kontakte dig om lignende løsninger?

Det er Solars mål at skifte til vedvarende energikilder, for at opfylde ambitionen om at blive fri af fossile brændsler inden udgangen af 2030. På den helt korte bane skal alle Solar-ejede bygninger i Danmark operere på 100% vedvarede energi inden 2023, og det er grøn energi, som enten er købt fra det centrale forsyningsnet eller produceret i eget regi f.eks. vha. solceller.

Da Solar i begyndelsen af 2022 stod for at udvide sit centrallager i Vejen, var det en optimal timing at udskifte de gamle gasfyr til nye energibesparende luft til vand-varmepumper. Samtidig styrker det Solars grønne profil og accelererer den grønne omstilling i koncernen.

Installation af varmepumper accelererer den grønne omstilling

Med de svingende gaspriser, er varmepumper langt mindre sårbare overfor udsving sammenlignet med gas, og det kan derfor betale sig at konvertere til mere energioptimale løsninger som varmepumper, og gerne drevet af grøn strøm frem for fossile brændstoffer.

På taget af centrallageret har Solar installeret et luft til vand-varmepumpeanlæg, der består af tre store varmepumper, som forsyner centrallageret samt det nye højlager og AutoStore-lager med varme.

”For Solar er de svigende gaspriser endnu et stort incitament til at skifte til varmepumper, og med udsigt til stigende CO₂-afgifter, er situationen gået fra at være et grønt tiltag til også at være et økonomisk og rentabelt tiltag”, fortæller salgsdirektør Dennis Jeppesen, Klima og Energi hos Solar Danmark A/S.

Pris på anlægget

6,6mio.

Tilskud

696.000DKK

Årlig besparelse

3,2mio.

Tilbagebetalingstid

2år

Store besparelser på varmebudgettet og attraktiv tilbagebetalingstid
Med de nye varmepumper forventer Solar, at den årlige besparelse i energiforbruget bliver ca. 1.373.000 kWh, og det svarer til ca. 275 boligers årlige strømforbrug. Da Solar traf beslutning om at installere varmepumper, forventede man en besparelse på 700.000 kr. om året. 

”Med den samlede investering på 6,6 mio. kr. i den nye luft til vand-varmepumpeanlæg samt energitilskud fra staten, forventer Solar en tilbagebetalingstid på 2 år, så sammenholdt med at vi omstiller til en grøn og bæredygtig løsning, er det også en meget attraktiv investering for Solar”, uddyber Dennis Jeppesen.  

MAX_0020.MP4.00_00_27_19.Still003_1000x226.jpg

Simpel installation og uhindret drift
Det nye luft til vand-varmepumpeanlæg består af tre varmepumper og erstatter de to tidligere gasfyr, hvoraf det ene gasfyr i forvejen stod til udskiftning. Varmepumperne, som er placeret på centrallagerets tag lige over det eksisterende fyrrum, er installeret som et kaskadesystem, så varmepumperne styres og belastes optimalt.

Varmepumpernes placering på taget er optimalt, da det er tæt på den eksisterende gasfyrsinstallation, og det betød, at installationen kunne udføres let og gnidningsfrit med korte rørtræk til den nye varmepumpeinstallation. Desuden sparer Solar også plads på udendørsarealerne.

”Varmepumpeanlægget blev præfabrikeret og efterfølgende samlet på centrallagerets tag. Installationsprocessen forløb gnidningsfrit, hvor det var en stor fordel at de nye varmepumper blev installeret i umiddelbar nærhed af gaskedlerne. Hele processen inklusive installation og opstart tog et par måneder, og vi havde kontinuerlig varme i hele installationsperioden”, forklarer Dennis Jeppesen.

Solar har også installeret solceller på centrallageret tag, så vi er selvforsynende og driver varmepumperne med grøn strøm.

Reducerer udledning af CO₂ og sparer på CO₂-afgiften
De stigende priser på gas samt udsigten til markant højere CO₂-udgift for alle industrivirksomheder betyder at overgangen til de grønne energiløsninger bliver endnu mere aktuelle og nødvendige.

Med industriens lave elafgifter er varmepumper både billigere i drift, og de reducerer CO₂-udslippet markant. Et gasfyr producerer i snit 1 kWh varme pr. 1 kWh tilført energi, hvorimod en varmepumpe producerer ca. 3,5 gang så meget varme pr. 1 kWh tilført energi – og dermed reducerer man udledningen tilsvarende ved at skifte til en varmepumpe.

Solar har beregnet, at med udgangspunkt i sidste års energiforbrug på centrallageret, medfører udskiftningen til de nye varmepumper en besparelse svarende til 261 tons CO₂ – så det er en yderst attraktiv løsning taget såvel det økonomiske som det grønne regnskab i betragtning.

Varmepumpe.00_00_13_15.Still010_crop_1000x660.jpg

Fakta om varmepumpeinstallation

Løsning: Installation af luft til vand-varmepumpeanlæg på centrallagerets tag i Vejen.
Installation af luft til vand-varmepumpeanlæg i alt tre varmepumper af typen Monoblock med fordamper og kondensator i en enhed.
Installeret i kaskadesystem, så varmepumperne styres og belastes optimalt.
Varmepumperne er installeret i moduler og forberedt til udvidelse.
Varmepumperne anvender Propan kølemiddel med meget lav GWP (Global Warming Potential).

Opvarmet areal:
40.000 m² centrallager + ca. 20.000 m² nyt højlager og AutoStore-lager, i alt ca. 60.000 m².

Energiforbrug, omkostninger og CO₂-udledning ved gas og varmepumper:

Klimakorrigerede tal og priser for år 2022.

Gas

Gasforbrug:                              Ca. 171.000 m3 gas/år

Energiforbrug:                          Ca. 1.800.000 kWh

Energiomkostninger:                 Ca. 3.600.000 kr. (1,99 kr./kWh år 2022 priser)

CO2-udledning:                         Ca. 370 tons CO2.

 

Varmepumpe

Energiforbrug:                          Ca. 297.000 kWh

Energiomkostninger:                 Ca. 336.000 kr. (1,13 kr./kWh år 2022 priser)

CO2-udledning:                        Ca. 81 tons CO2.

 


Besparelse

Gasforbrug:                              Ca. 171.000 m3 gas/år

Energiforbrug:                          Ca. 1.373.000 kWh

Energiomkostninger:                 Ca. 3.600.000 kr. (2022 priser)

CO2-udledning:                         Ca. 289 tons CO2.

Tilskud:                                     696.000 kr.

Investering:                               6.600.000 kr.

 

Opsummering

Energiomkostninger gas:                               Ca. 3.600.000 kr.

Energiomkostninger varmepumpe:                 Ca. 336.000 kr.

Årlig besparelse:                                           Ca. 3.250.000 kr.

 

Tilbagebetalingstid:                                    2 år

Vil du vide mere om varmepumper?

Tilskudsordninger og fokus på den grønne omstilling sætter skub i salget af varmepumper og udløser et stort forretningspotentiale. Læs mere om, hvad Solar kan gøre for dig på varmepumpeområdet.
Læs mere

Rådgivning inden for Klima &Energi

Solar Klima & Energi er meget mere end energirigtige produkter. Vi er din sparringspartner inden for de rette løsningsvalg. Vi supporterer dig i processen således vi i fællesskab får udarbejdet et velfungerende projekt, som gør dig konkurrencedygtig.
Læs mere

Vi servicerer mange industrisegmenter

Hvad end du tilhører fødevareindustrien eller offshore-segmentet, så sætter vi os ind i din forretning. Som strategisk partner kan vi bidrage til at effektivisere indkøb, digitalisere processer og optimere logistikken, så du kan reducere totalomkostningerne og øge konkurrenceevnen.
Se hvad vi tilbyder