Slet eller gem ordrekladde

Fastbox er ikke tilgængelig

{{cart.Info.Name}}

Vil du gemme eller slette din indkøbskurv?

Nye tilskudsordninger. Kan du reglerne?

Regeringen har lavet nye tilskudsordninger, som skal sætte skub i den grønne omstilling. Det betyder at forbrugere og virksomheder nu kan få et solidt tilskud til udskiftning af gas- og oliefyr, energirenoveringer, ventilation og meget mere.

Her på siden kan du læse om puljerne i detaljer, så du nemt kan rådgive dine kunder.

Find din varmepumpe i webshoppen

Køb varmepumper her

Find dit ventilationsanlæg i webshoppen

Køb ventilationsanlæg her

Bygningspuljen

Puljen målrettes helårsboliger og der gives blandt andet tilskud til:
- Konvertering til varmepumpe
- Etablering af ventilation
- Konvertering til vandbåren rumvarme

Hvornår kan man ansøge om tilskud?
Fra onsdag den 7. april kl. 10 kan du igen søge om tilskud til boligforbedringer, der sparer energi. Der forventes 3 runder i 2021. Du behøver altså ikke vente et helt år med at søge tilskud igen, hvis du får afslag.

Hvem skal ansøge?
Det er bygningsejeren selv, der skal ansøge om tilskud på: www.sparenergi.dk/tilskud

Konvertering til varmepumpe

Tilskuddet gives til konvertering væk fra oliefyr, biomassefyr eller elvarme.
Kravene til tilskuddet er:
• At der konverteres til luft/vand varmepumpe eller jordvarme.
• At anlægget tilsluttes vandbårent varmesystem.
• At bygningerne skal være beliggende i områder der ikke er udlagt til fjernvarme.
• At der installeres en varmepumpe med min. energiklasse A++ ved testtemperatur på 55°C.
• At installationen udføres af godkendt VE-montør eller –installationsvirksomhed.

Tilskuddets størrelse afhænger af husets størrelse og varmepumpens energimærke. Tilskudssatserne sættes lidt ned, så flere kan få tilskud til luft/vand og til jordvarme. Ansøg og beregn tilskuddet her.

Etablering af ventilation

Tilskuddet gives til etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding.
Kravene til tilskuddet er:
• der i forvejen er enten naturlig ventilation eller mekanisk udsugning uden varmegenvinding i bygningen
• det nye ventilationssystem installeres i overensstemmelse med de krav der følger af bygningsreglement BR18 kapitel 22 (der vil gælde et skærpet krav til temperaturvirkningsgraden for anlæg, der forsyner mere end 1 bolig).

Tilskuddets størrelse afhænger af husets størrelse. Der gives tilskud i størrelsesordenen 17-28.000 kr. Ansøg og beregn tilskuddet her.

Erhvervspuljen

Puljen målrettes virksomheders konvertering væk fra fossil energi og giver tilskud til de processer, som ikke kan konverteres til el.

Hvornår kan man søge tilskud?
Man kan søge flere gange om året. Tilskuddet uddeles i puljer af begrænset varighed. Næste ansøgningsvindue starter d. 18. januar og varer 14 dage.

Hvem skal ansøge?
Tilskud skal ansøges af virksomheden på sparenergi.dk/tilskud 

Hvad gives der tilskud til?

- Udskiftning af kedel med varmepumpe
- Udskiftning af belysning med LED 
- Ekstern rådgivning eller interne lønomkostninger til projektudvikling
- Miljøgodkendelse
- Anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter
- Entreprenørydelser og installation

Se energistyrelsens video og bliv klogere på Erhvervspuljen.

Krav til ansøgningen

- Tilskuddet skal udgøre minimum 10.000 kroner og maksimalt 15 millioner euro.
- Der kan maksimalt ydes tilskud på syv øre per kilowatt pr. år over tiltagets levetid.
- Energispareprojekterne konkurrerer med hinanden om tilskud ud fra største energibesparelse per støttekrone.
- Der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet går i gang.
- Læs mere om tilskuddet på statens-tilskudspuljer.dk

Vil du vide mere om varmepumper?

Læs mere om, hvad vi kan tilbyde inden for varmepumper, rådgivning og dimensionering. Vi hjælper dig fra start til slut, så du kan indtage det voksende marked der følger med den grønne omstilling.

Læs om varmepumper

Klima og energi

Vi er en aktiv spiller i den grønne omstilling. Vi arbejder inden for ventilation, klimaløsninger, køle- og varmestyring, varmepumper og solceller og hjælper dig med at finde den helt rigtige løsning.

Læs om vores løsninger

Kontakt