Tilbage til nyhedslisten

Gas i industrien skal udfases – vi tager en aktiv rolle

Pressemeddelelse 16. juni, 2022

Gas har i mange årtier været den mest anvendte energikilde i industrien, men i de senere år har der været stigende fokus på at udfase gas og skifte over til grønne løsninger. På grund af stigende gaspriser og forventninger om markant højere CO₂-afgifter er det vigtigere end nogensinde at blive uafhængig af gassen.

Motivationen til at skifte fra gasfyr til varmepumper har aldrig været større, og det vil kræve samarbejde mellem vigtige aktører på markedet, hvis udfasningen skal ske effektivt og til gavn for alle. Som beslutningstager i en dansk industrivirksomhed, der anvender gas som energikilde til opvarmning af industrihaller og produktionsdrift, skylder man sin virksomhed at undersøge alternative løsninger, og det er der flere gode grunde til.

Udfasning af gas giver sikkerhed
Grundet konflikten i Ukraine er der stigende usikkerhed om forsyning og priser. Rusland har for nylig lukket for gassen, og priserne på gas og el vil kun gå én vej – nemlig opad! Virksomheders økonomi og eksistensgrundlag kan blive voldsomt truet, og derfor er det vigtigt at blive uafhængig af gas, inden det er for sent.

Når gassen udfases, vil de grønne løsninger blive nødvendige, og det hjælper den grønne omstilling. Her er varmepumper et meget interessant alternativ. Både oliefyr og gasfyr baseret på fossile brændsler forurener nemlig langt mere end de mere miljøvenlige varmepumper. Desuden er der mange penge at spare på energiregningen ved at udskifte gaskedlerne til varmepumper.

Grøn omstilling og forbedret økonomi
Folketinget vil indføre en øget kvoteafgift på CO₂-udledning, der vil blive pålagt alle danske industrivirksomheder. Det vil betyde væsentligt større omkostninger for en lang række industrivirksomheder, og det kan i værste fald true deres eksistensgrundlag.

Med industriens lave elafgifter er varmepumper både billigere i drift, og de reducerer CO₂-udslippet markant. Et gasfyr producerer i snit 1 kWh varme pr. 1 kWh tilført energi, hvorimod en varmepumpe producerer ca. 3,5 gang så meget varme pr. 1 kWh tilført energi – og dermed reducerer man CO₂-udledningen tilsvarende ved at skifte til en varmepumpe.

”For mange industrivirksomheder er de stigende gaspriser endnu et stort incitament til at skifte til varmepumper, så det grønne tiltag er gået over til også at blive et økonomisk og rentabelt tiltag. Desuden er der også det sikkerhedspolitiske aspekt, hvor vi er nødsaget til at beskytte industrien mod udefra kommende påvirkninger”, forklarer Dennis Jeppesen, Salgsdirektør for Klima og Energi hos Solar Danmark A/S.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige, hvor høj CO₂-afgiften bliver, men de virksomheder, som skifter til varmepumper eller andre grønne energikilder, vil stå langt stærkere såvel økonomisk som klimamæssigt.

Solar udfaser gas inden udgangen af 2022 på alle danske lokationer
Solar har netop udskiftet alle gaskedler til energieffektive varmepumper på centrallageret i Vejen og kan allerede se den positive effekt.

Da Solar i begyndelsen af 2022 skulle til at udvide centrallageret i Vejen, var det en oplagt mulighed at udskifte de gamle gasfyr til nyt energibesparende luft til vand-varmepumpeanlæg.

”Vi har beregnet, at med udgangspunkt i sidste års energiforbrug på centrallageret, medfører udskiftningen til de nye varmepumper en besparelse på 261 tons CO₂. Desuden forventer vi en større besparelse på vores energiomkostninger. Da vi traf beslutning om at installere varmepumper, forventede vi en besparelse på 700.000 kr. om året. Men med de nuværende prisers himmelflugt forventer vi en markant højere besparelse, der kan blive omkring 2 mio. kr. Det svarer til i nutidspriser en tilbagebetalingstid på ca. 3 – 4 år”, forklarer Dennis Jeppesen.

Solar har også installeret solceller på centrallagerets tag, så man er selvforsynende og driver varmepumperne med grøn strøm. Målet er, at Solar ved udgangen af 2022 har udskiftet alle gasanlæg til varmepumper på samtlige lokationer i Danmark.Solar udvider sin rolle
Solar har arbejdet med energirigtige løsninger og den grønne omstilling i de seneste mange år og har derfor oparbejdet stor viden og knowhow på området.

”For vores kunder er Solar kendt som en komponent- og serviceleverandør, men i forbindelse med den aktuelle udfasning af gas i industrien vil Solar gerne tage en udvidet rolle sammen med vores kunder, og tilbyde eksempelvis planlægning, projektledelse og teknisk dokumentation. Solar har i dag både knowhow og alle de nødvendige løsninger til at bistå de danske industrivirksomheder i udfasningsperioden”, uddyber Dennis Jeppesen, og fortsætter:

”Vi har kompetencerne og viden til at rådgive og indgå i projektlederrollen og levere en komplet løsning til kunderne. Vi kan udarbejde tegningsmaterialer, den rigtige dokumentation, tidsplaner, projektdesign og bistå med projektledelse. Desuden hjælper vi med at søge tilskud fra Energistyrelsen, som kræver dokumentation for hele den projekterede installation.”

Se vores Klima & Energi-løsninger

Hvis du vil vide mere om vores produkter og løsninger, der understøtter den grønne omstilling, så besøg vores Klima & Energi-side.

Læs mere

Kontakt

For yderligere information kontakt venligst Dennis Jeppesen på Salgsdirektør for Klima og Energi dje@solar.dk eller mobil 29698065.