Nye krav til valg og installation af en HPFI-fejlstrømsafbryder (RCD)

Nyhed 7. februar, 2018

Den 1. juli 2017 trådte de nye regler om RCD i kraft. Få et overblik over reglerne her.

Hvis du arbejder med at installere HPFI-fejlstrømsafbrydere (RCD), er det vigtigt, at du er opdateret på de gældende krav til valg og installation. Læs mere her og få et hurtigt overblik over, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Krav om mindst to RCD’er:
- Før den 1. juli 2017 var der krav om, at installationen skulle være fordelt på én RCD. Nu er kravet mindst to RCD’er. Det er for at undgå, at hele tavlen er spændingsløs, hvis RCD’en udkobler. 
Vær opmærksom på, at der er en overgangsperiode frem til den 1. juli 2019.

- Hvis du har en eksisterende tavle i dag, kræves det som udgangspunkt ikke, at den skal opdateres. Men hvis tavlen flyttes, eller en ny anskaffes, så skal kravene om fordeling på mindst to RCD’er opfyldes.

Uønsket og manglende udkobling:
- Når der er mange elektroniske strømforsyninger, dannes der jordlægsstrømme i installationen. Det kan medføre manglende udkobling, hvis RCD’en ikke reagerer på fejlstrømmene. Det er derfor vigtigt, at jordlægsstrømmene ikke overstiger 0,3 gange RCD’ens mærkeudløsestrøm. For at undgå det, skal der muligvis bruges flere end to RCD’er.

- Grænsen for RCD type A er normalt 6 mA jævnstrøm. Hvis den kommer op omkring 15 mA jævnstrøm, kan det medføre, at RCD’en bliver mættet, hvilket kan resultere i en uønsket udkobling. Her kan du i stedet bruges en RCD type B, da den tåler rene d.c. jordlægsstrømme.

- I forhold til stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6B er undtagelserne for brug af RCD uændret.