Tilbage til nyhedslisten

Lokale virksomheder som Solar løfter kommunens image

Pressemeddelelse 4. december, 2019

Solar og Vejen Kommune har været en del af en landsdækkende analyse om, hvilken betydning populære virksomheder i landdistrikterne har for bosætning og tiltrækning af medarbejdere i deres kommune. Resultatet er omsat til en række anbefalinger, som kommuner og virksomheder kan samarbejde om i fremtiden.

Landdistrikternes Fællesråd og kommunikationsbureauet HASS Q & CO. har netop afsluttet en analyse der belyser, hvilke effekter virksomheder med et stærkt brand har på et lokalområde. Analysen giver en række anbefalinger til, hvordan landdistriktskommuner og virksomheder fremover kan samarbejde i en fælles kamp for at tiltrække medarbejdere og nye borgere.

Stærke virksomheder
I analysen medvirkede ni udvalgte virksomheder, som alle har et så stærkt brand, at det rækker langt ud over kommunegrænsen. Det er Solar, Thise Mejeri, Fårup Sommerland, Lyngsoe Systems, Dragsbæk, Kvadrat, Rynkeby, Stauning Whisky og Lalandia Rødby.

”Fælles for de ni virksomheder er, at de har skabt sig et stærkt brand ud over kommunegrænsen, som er med til at løfte deres kommune. Her er Solar jo et klassisk eksempel på en virksomhed, som stort set alle i Danmark kender. Virksomhederne er interessante, fordi de alle ligger i en af landets yderkommuner og er meget bevidste om, hvilke fordele og ulemper, det giver. De erfaringer har vi holdt op mod deres kommuners syn på branding. Desuden har vi spurgt virksomhedernes nyeste medarbejdere om, hvorfor de søgte job der. Analysens anbefalinger har udspring i dét krydsfelt,” forklarer Claus Quiding og Anne Hasselholm, HASS Q & CO., som håber, at den nye viden kan resultere i et tættere og mere målbart samarbejde mellem virksomheder og kommuner.

Nemt at tiltrække medarbejdere
En af rapportens konklusioner er, at et godt omdømme er afgørende for at skaffe de dygtigste medarbejdere til virksomheder i yderområderne. Her er virksomhedernes geografiske placering ikke afgørende. Det ses også hos Solar.

”Virksomhedens image betyder stort set alt i forhold til at tiltrække dygtige medarbejdere. Vi er fyldt 100 år i 2019, og Solar er et kendt navn uden at alle ved, hvad vi præcis laver. Vi værner meget om vores omdømme og arbejder strategisk med at formidle de gode historier,” siger Charlotte Kræfting, kommunikationschef hos Solar og Britt Andersen, HR-chef.

”Virksomheder som Solar med et godt image, tydelige værdier - og et klart formål - har lettere ved at rekruttere dygtige medarbejdere. Medarbejderne vil gerne kunne spejle sig i genkendelige værdier. Her bidrager en stor ekstern eksponering til opbygning af den interne stolthed og loyalitet hos medarbejderne. Hvis virksomhedens hjemkommune samtidig har en tydelig profil og forstår at kommunikere kommunens værdier, så bliver rekruttering af medarbejdere endnu nemmere. Særligt hvis både virksomheden og kommunens værdier stemmer overens,” forklarer Claus Quiding.

Vigtigt med bosætning
Solar oplever lige som mange andre virksomheder uden for de store byer, at det kan være svært at få nye medarbejdere til at flytte til lokalområdet. Mange bliver boende i de store byer og pendler. Her ligger Vejen godt rent logistisk. En anbefaling i forhold til bosætning er på den korte bane at fokusere på de potentielle medarbejdere, der er flytbare, fx lokale unge, som har været i en stor by for at læse og nu gerne vil ’hjem’ med ægtefælle og mindre børn - tættere på familie og venner.

”Mange virksomheder er tilfredse med at kunne tiltrække pendlere, men ønsket om bosætning er et godt eksempel på et langsigtet, fælles mål for virksomhederne og kommunerne. Hvis det skal være dejligt at bo på landet, skal der være levende lokalsamfund – og det koster. Kommunerne har brug for en stabil økonomi under skoler og daginstitutioner, og det er bosætning med til at sikre, samtidig har virksomhederne brug for at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at kommunerne og virksomhederne ikke tænker ’dem og os’, men ser potentialet i at arbejde tæt sammen om branding,” siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Fælles udbytte
En vellykket, fælles brandingindsats kræver, at kommunerne og virksomhederne som udgangspunkt kan se perspektivet ved at arbejde sammen.

”Kommunerne arbejder alle med branding i en eller anden udstrækning, men det strategiske sigte og forankringen lokalt mangler ofte. Hermed udebliver de store resultater også. Ofte er der ikke en fælles brandingstrategi med præcise mål for fx tiltrækning af nye borgere, mål om tiltrækning af nye virksomheder, eller øgning af kendskabsgrad og vurdering inden for fx 5 år. Der er mange gode initiativer, men de færreste er forankret solidt,” forklarer Anne Hasselholm og Claus Quiding.

Stort set alle landets kommuner arbejder med branding, og derfor er der stor ’konkurrence’ om at blive kendt og husket som en kommune med et klart og positivt image. Men det opnås ifølge de to kommunikationsspecialister kun, når der er tale om en brandingindsats, som budskabsmæssigt er skarp samt bredt og dybt forankret. Ingen husker ’byen, der handler’ eller ’byen, der blomstrer’. Hvis ikke egnens borgere, virksomhederne og kommunens medarbejdere fortæller de gode historier, hvem gør så? Vel at mærke historier, som er dybt forankrede i borgernes bevidsthed.

Derfor er det vigtigt, at branding af et område sker i et tæt samarbejde mellem kommune, virksomheder og øvrige vigtige interessenter i lokalområdet. Opbakning og ejerskab handler om et langt og sejt træk med involvering.

Der mangler forståelse begge veje
”Kommunerne vil rigtig gerne understøtte virksomhedernes branding, men opfattes ikke altid som en part, der gør det dygtigt og aktivt. Der er behov for ægte dialog og forventningsafstemning begge veje med hensyn til, hvilke mål der er, og hvilke roller virksomheder og kommuner skal indtage. Virksomhederne ser heller ikke ud til at være tydelige i deres forventninger til kommunerne med hensyn til brandingindsats. Det er et godt sted at starte for de kommuner, som ønsker sig en vellykket brandingindsats,” understreger Claus Quiding.

Steffen Damsgaard siger om projektet:
”Det er positivt, at vi nu får sat øget fokus på, hvad kommuner og virksomheder i land- og yderområderne kan gøre for sammen at udvikle deres lokalområde. Der er jo ingen tvivl om, at en veludført brandingindsats kan udvikle et helt område - se bare på Cold Hawaii i Thy og forvandlingen af Horsens. Vi har også utallige eksempler på, hvor vigtig en stærk virksomhed er for et lokalområde, som f.eks. Danfoss på Als, LEGO i Billund og Novo Nordisk i Kalundborg. Vi håber med analysen, at endnu flere virksomheder og kommuner får øjnene op for, hvor vigtigt det er sammen at brande deres lokalområde på fælles værdier og klare fortællinger.”

Steffen Damsgaard understreger, at både virksomheder, kommuner og politiske beslutningstagere med fordel kan drage nytte af projektets konklusioner og anbefalinger i deres arbejde med at sikre erhvervsudviklingen i deres nærområde.

Projektet er en del af det eksisterende arbejde i Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, der har til formål at frembringe og udbrede ny viden om, hvordan man realiserer og bibeholder et alsidigt arbejdsmarked og erhvervsliv i de danske landdistrikter.

          

Fakta

Solar og Vejen Kommune har deltaget i en analyse af hvordan landdistriktsvirksomheder med stærkt omdømme har en positiv effekt på fremtidens arbejdsmarked i nærområderne. 

Projektet er udført af kommunikationsbureauet HASS Q & CO. i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd. 

Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje

Analysen er offentliggjort på www.hassq.dk og www.landdistrikterne.dk

Kontakt

For yderligere information om projektet kontakt:

Claus Quiding
partner og kommunikationsrådgiver hos HASS Q & CO.
tlf.: 20 96 76 69
mail: claus@quiding.com 

Anne Hasselholm
partner og kommunikationsrådgiver hos HASS Q & CO.
tlf.: 21 20 54 35
mail: anne@hasselholm.dk 

Steffen Damsgaard
Formand, Landdistrikternes Fællesråd
tlf.: 51 74 00 62

Noa Jankovic
Leder, Landdistrikternes Fællesråd
tlf.: 61 31 36 36
mail: noa@landdistrikterne.dk