Det kan betale sig at udskifte det ældre UPS-anlæg

Nyhed 10. februar, 2022

Der er besparelser at hente ved at udskifte det eksisterende UPS-anlæg med et nyt energibesparende anlæg. Energitab og vedligeholdelse er på et minimum, og det er godt for den grønne omstilling.

Det kan godt betale sig at vurdere energitab og virkningsgrad på det eksisterende UPS-anlæg. Anlægget skal faktisk ikke være mere end 8-10 år gammelt, førend det kan betale sig at skifte til et nyt og mere energibesparende anlæg.

Et UPS-anlæg, også kaldet et nødstrømsanlæg, har vital betydning, når strømmen ikke på noget tidspunkt må blive afbrudt. Det gælder f.eks. virksomheder, der er afhængige af, at produktionsprocessen kører kontinuerligt, sygehuse hvor hospitalsudstyr og andre maskiner er i drift 24/7 eller datacentre og serverrum, der skal forblive online.

IT-sikkerhed er livsnødvendig
Teknologiske fremskridt og den stigende digitalisering betyder, at mange produktionsenheder er digitale og automatiserede, og her kan strømsvigt og dermed nedetid i produktionsprocessen lynhurtigt få store økonomiske konsekvenser.

Et UPS-anlæg – Uninterruptable Power Supply – er et nødstrømsanlæg baseret på et konstant opladet batteri, der tager over, hvis strømmen er ustabil eller forsvinder, som ofte er forårsaget af strømsvigt, transienter eller lynnedslag. Dermed undgår man unødige produktionsstop, nedbrud eller datatab.

”For langt de fleste virksomheder og offentlige institutioner er IT-sikkerhed livsnødvendig, og investering i et UPS-anlæg er afgørende. Som rådgiver og samarbejdspartner for vores mange installationskunder, hvoraf mange servicerer virksomheder med kritisk infrastruktur, hjælper vi med at vurdere behovet til IT-sikkerhed og dimensionering af deres kunders UPS-anlæg”, forklarer Rune Agersnap, Product Manager, Communication and Security hos Solar Danmark A/S.

Op til 99% virkningsgrad og minimalt tab med nyt anlæg
Der kan være væsentlige grunde til at udskifte det ældre UPS-anlæg med et nyt og mere energibesparende anlæg. Er anlægget mere end otte til ti år gammelt, viser beregninger at det kan betale sig at skifte til et nyt anlæg. Det ældre anlægs virkningsgrad falder til et niveau på ca. 85-90% og energitabet falder ligeledes med 10-15%. Til eksempel kan Schneider Electrics patenterede ECOnversion anlæg holde en virkningsgrad på 99% i klasse 1 drift, dvs. uden de 2-10 m’s omkoblingstid, og sikrer dermed et minimalt energitab. Desuden er der er ikke længere behov for at udskifte og bortskaffe sliddele på anlægget.

Det er derfor en god ide at få målt det eksisterende anlægs virkningsgrad for at få en pejling på anlæggets energiforbrug. Det kan være et problem, hvis der går for stor en andel af inputstrømmen til at drive selve UPS-anlægget. Elregningen er som bekendt en stor post på driftsbudgettet, så hver eneste procent, der er at spare tæller positivt på både på det økonomiske og det grønne regnskab. Investeringen i et nyt anlæg kan typisk tjene sig hjem i løbet af tre år.

Nye UPS-anlæg med grønnere profil
De nye UPS-anlæg kan i dag konfigureres med litium-ion-batterier til at lagre strømmen. De har op til 15 års levetid i forhold til traditionelle bly batterier, og det er godt for den grønne omstilling. Litiumbatterier fylder og vejer desuden kun 33% sammenlignet med blybatterier.

De store UPS-anlæg opsamler ofte så store mængder energi, at de kan bidrage til at forsyne det nationale elnet i de perioder, hvor der er underskud af strøm. I samarbejde med de nordiske lande har Danmark indført FFR – Fast Frequency Reserve – hvor det nordiske elnet er forbundet med eksterne leverandører, som er store enheder med anlæg på min. 300 kW.

Hos Solar samarbejder vi med Eaton og Schneider Electric, som er verdens førende leverandører inden for UPS-anlæg og kritisk strømforsyning. Vi er altid opdaterede på de nyeste teknologier og produkter, og har en indgående indsigt og viden på området.

Kontakt os, og lad os tage en snak om jeres nuværende UPS-anlæg og de fremtidige behov. Ellers læs mere på solar.dk/data.

Fakta

Beregningseksempel på udskiftning af ældre UPS-anlæg på et hospital

Ældre anlæg:
- 100 kW UPS med splitkøl, 12 år gammelt

- Ved 38 kW last, virkningsgrad på 88%

Nyt anlæg:
- Galaxy VS med ECOnversion 100 kW

- Ved 38 kW last, virkningsgrad på 99%

- Investering kr. 220.000 inkl. udskiftning og indkøring

Besparelser:
- Besparelse ved investering i nyt anlæg: (38kW x 0,11x24x365) x (køl 1,3) = 47601kwt/år. Hospitalers elpris 1,6 kr. = 76.161 kr. i besparelse pr år.

- ROI <3 år.

noedstroem_1.jpg