Tail Spend Management

Sænk omkostninger og tidsforbrug på indkøbet af c-produkter

Med Tail Spend Management konsoliderer vi indkøbet af c-produkter, sænker antallet af leverandører og skaber resultater på bundlinjen.

Reducer antallet af leverandører

Med Tail Spend Management overtager vi bestillinger, lager og levering af indkøbet af c-produkter i the long tail. Dermed samles op til 80 procent af leverandørporteføljen under én strategisk partner, hvilket reducerer kompleksiteten og omkostningerne fra håndteringen af mange små leverandører. Desuden frigøres ressourcer i indkøbsafdelingen til brug på virksomhedens øvrige strategiske leverandører.

Bliv kontaktet

Interesseret i at høre mere om Tail Spend Management? Udfyld kontaktformularen herunder. 

Bliv kontaktet

Resultater på bundlinjen

80 procent af leverandørporteføljen udgør typisk kun en femtedel af virksomhedens samlede indkøb. Antallet af leverandører driver omkostninger i form af eksempelvis kontraktvedligehold, bestilling og fakturering. Det betyder, at der kan hentes store direkte besparelser ved konsolidering, samt at ressourcerne i indkøbsafdelingen kan fokuseres på at skabe ny værdi.

Konkrete besparelser

Samarbejdet med vores nuværende kunder viser besparelser på op til 25 procent.

Mindre kompleksitet

I overlader ansvaret for hele eller dele af den daglige drift for det pågældende indkøb til os. Vi skaber gennemsigtighed i indkøbet, som derved kan gøres strategisk og optimeres.

Færre timer

Vi overtager det tidskrævende arbejde med vedligehold af priser, masterdata osv., hvilket optimerer tidsforbruget i den daglige drift. Dermed kan I fokusere på jeres kerneopgaver.

Operationel optimering

Vi håndterer al kommunikation med underleverandørerne samt alle finansielle transaktioner.

Skræddersyet til jeres virksomhed

Til produktion og vedligehold
Strategisk konsolidering af indkøb tilpasses virksomhedens type, størrelse og nuværende indkøbsafdeling. Vi har erfaring med Tail Spend Management i relation til både indkøb af komponenter, der indgår i virksomhedens produkter og komponenter, der anvendes i produktionslinjens drift og vedligehold.

Professionel lagerstyring 
I afgør hvorvidt, underleverandørerne fortsat skal levere direkte til jeres produktionsfaciliteter, eller om Solar skal styre lageret med de pågældende produkter for at opnå kortere leveringstid og maksimal leveringssikkerhed. Under alle omstændigheder varetager Solar de finansielle transaktioner.

Bedre alternativer 
Der kan opnås konkrete besparelser ved at substituere dele af jeres  indkøb med alternativer af samme eller højere kvalitet. Dette skyldes Solars stærke markedsposition i Nordeuropa, hvilket giver fordelagtige kontraktforhold hos producenterne. I kan selv afgøre, om I ønsker at fortsætte med eksisterende underleverandører.

Binder I (også) mere kapital end nødvendigt?

Et studie fra Nordea viser, at skandinaviske virksomheder binder 36 procent mere kapital sammenlignet med deres europæiske konkurrenter. Det er naturligvis en stor udfordring for vores konkurrenceevne. Tail Spend Management er derfor en indbygget del af vores TCO-tilgang, hvor vi skaber transparens i sourcing-setuppet og derved sænker de totale omkostninger. 

Læs mere

Flere services

Vending Machines

Vending Machines er kendt som industriens slikautomat. Lagerløsningen giver transparens i forbruget, bedre tilgængelighed for produkter og større ansvarlighed blandt medarbejdere. Send os en mail, så kontakter vi dig med mere information. 

Send mail

SmartKit

Med SmartKit får du præcis de materialer du skal bruge til et bestemt projekt - hverken mere eller mindre. Du undgår svind i materialer og når kittet er tomt, er jobbet klaret. Lyder det interesant?

Læs mere

Vendor Managed Inventory

Via en cloud-baseret service får du fuld kontrol over dit lager, kapitalbinding og en klar allokering af omkostning ift. projekter og bestillinger. Send os en mail, så kontakter vi dig med mere information. 

Send mail