Vilkår for brug

Vilkår for brug
Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før De gør brug af Solar Danmark A/S´ hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden godkender De disse vilkår. Hvis De ikke er enig i vilkårene, beder vi Dem om ikke at benytte denne hjemmeside.

Ejendomsret
Hjemmesiden ejes og drives af Solar Danmark A/S, der er registreret i henhold til dansk lov, med hovedkvarter i Vejen, Danmark.

Brugerlicens
De er velkommen til at se Dem omkring på hjemmesiden. Solar Danmark A/S giver Dem tilladelse til at se på denne side og til at printe eller downloade materiale, der vises på denne side, til Deres egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat, at De uden forbehold accepterer de vilkår og betingelser, der indeholdes i denne aftale, og forudsat, at De sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende ophavsret, varemærke og anden ejendomsret respekteres. De må dog ikke uden skriftlig tilladelse fra Solar Danmark A/S på nogen måde kopiere, reproducere, uploade, videresende eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet under denne hjemmeside må heller ikke placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing).

Deres brug af denne hjemmeside er ensbetydende med Deres godkendelse og accept uden ændring af forbuddene, vilkårene og betingelserne fremsat heri. Endvidere garanterer De ved Deres brug af denne hjemmeside, at De på ingen måde vil bruge denne hjemmeside til formål, der er retsstridige, amoralske eller i øvrigt forbudte i henhold til disse vilkår.

Brugerinformation
Enhver form for information eller materiale, som De måtte fremsende til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, er og vil blive behandlet som værende ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet. Solar Danmark A/S har ret til at bruge alt, hvad De sender med post til ethvert formål. Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre materiale til/fra denne hjemmeside, som måtte være ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.

Links til og fra andre materialer
Solar Danmark kan frit lægge hyperlinks til tredjemands hjemmesider. Solar Danmark A/S har ingen kontrol over de linkede hjemmesider, og Solar Danmark A/S er på ingen måde ansvarlig for indholdet af en sådan linket hjemmeside eller af nogen hjemmeside linket til en sådan linket hjemmeside. Solar Danmark A/S giver ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes hyperlinks, og Solar Danmark A/S forbeholder sig ret til at anføre dette på sin hjemmeside. Solar Danmark forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis De ønsker at besøge nogen af tredjemands hjemmesider, som er linket til denne hjemmeside, sker dette på Deres eget ansvar.

Indhold
Solar Danmark er meget omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af denne hjemmeside og med at sørge for, at indholdet er korrekt og ajourført. Indholdet af denne hjemmeside er dog udsat for hyppige ændringer uden forudgående varsel. Solar Danmark garanterer derfor ikke for, at indholdet er korrekt og ajourført.

Besøgende på denne hjemmeside accepterer, at Solar Danmark er fritaget for ethvert ansvar for hjemmesidens indhold, software eller for nogen brug, der gøres af den.

Immaterielle rettigheder
Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne hjemmeside samt selve hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af producenten af denne database. Visse navne, mærker og logoer på denne hjemmeside er beskyttede varemærker.

Intet på denne hjemmeside må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra Solar Danmark eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på denne hjemmeside.

Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.

Ansvar
Deres brug af og besøg på denne hjemmeside foregår på eget ansvar. Solar Danmark garanterer ikke, at den software, der er brugt på denne hjemmeside, og informationerne, online applikationerne eller nogen anden service ydet ved hjælp af denne side er fejlfrie, eller at brugen af dem vil være uden afbrydelser. Solar Danmark fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for ovennævnte, herunder for eksempel for nøjagtighed, stand, salgbarhed og egnethed til bestemte formål. Uanset om andet måtte være anført på denne hjemmeside, er Solar Danmark på ingen måde ansvarlig for nogen form for tab af fortjeneste, indtægter eller nogen form for indirekte skader, som opstår på grund af eller i forbindelse med denne hjemmeside eller ved brug af nogen af de ydelser, der anføres på denne hjemmeside.