Installationer

Nye krav til transientbeskyttelse

Der er kommet nye krav til transientbeskyttelse. De trådte i kraft den 1. juli 2017 og omfatter stort set alle installationstyper. 

Med de nye krav skal langt de fleste nye installationer være beskyttet mod transiente overspændinger eller lynnedslag.

Find transientbeskyttelse i vores webshop. 

Køb

Det betyder det for dig og dine kunder

Vil du være sikker på, at alle dine installationer lever op til de nye krav? Så er det en god idé at bruge nogle minutter på at læse dem igennem. 

Det er også en god idé at informere dine kunder om de nye krav, så de forstår, hvorfor deres installationer skal være beskyttet.

For de private kunder betyder de nye krav, at der skal laves en risikoberegning for at fastlægge om der skal monteres transientbeskyttelse til beskyttelse af de forskellige genstande i boligen som TV, computer og andre el-apparater.

For industrikunder skal alle maskiner være beskyttet mod overspænding, og her vil transientbeskyttelsen typisk være decentralt installeret ved den enkelte maskine.

Hvis du har brug for hjælp til din transientbeskyttelse, er du velkommen til at ringe til vores tekniske support – vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.

Kontakt os

Den korte version

Som udgangspunkt skal alle nye installationer beskyttes mod transiente overspændinger. Specielt skal du være opmærksom på de tilfælde, hvor konsekvenser af en overspænding kan ramme:

a) menneskeliv, fx nødforsyninger, faciliteter til lægebehandling

b) offentlige serviceydelser og kulturarv, fx mistede offentlige serviceydelser, it-centre og museer

c) kommercielle eller industrielle aktiviteter, fx hoteller, banker, industrier, handel, landbrug

d) et stort antal personer, fx store bygninger, kontorer, skoler.

Fire hurtige råd

Vi har talt med inspektør Steen Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen, som har et par gode råd til dig, når du er på installationsopgave.

”I modsætning til de gamle krav, hvor der ikke var krav om transientbeskyttelse, er der nu krav om transientbeskyttelse ved langt de fleste installationstyper”, forklarer Steen Søgaard og har følgende gode råd:

1. Følg altid de nye krav til transientbeskyttelse i forbindelse med nye installationer

2. Hvis du vil være sikker og undgå skader, så installer en transientbeskyttelse

3. Foretag gerne en risikoberegning, for at vurdere sandsynligheden for lynnedslag

4. Installerer altid en transientbeskyttelse, hvis risikovurderingen påviser et behov

 

Vidste du at...

... Den hyppigste årsag til transiente overspændinger i Danmark er lynnedslag. I følge DMI registreres der i snit et lynnedslag pr. km2 om året i Danmark. Et lynnedslag kan også ramme din installation, så derfor er det vigtigt at beskytte den.

... Kravet om, at overspændinger ikke må medføre fare for personer, husdyr eller ejendom, fremgår af installationsbekendtgørelsen § 13.

Du kan altid foretage en risikovurdering

Er du i tvivl - bør du altid foretage en risikovurdering af den nye installation. Den viser behovet for beskyttelse mod transient overspænding. Den beregnede risikoværdi CRL - er en formel, hvor lyntætheden (lyn pr. km² pr. år), den miljømæssige faktor (§ 443.1) samt forskellige længder på forsyningsnettet vurderes. Du kan hente mere information om beregningen i § 443.5.

Hvis det ikke er muligt at foretage denne risikovurdering, skal installationen beskyttes mod transient overspænding.

En undtagelse fra reglen gælder private boliger hvor værdien af de installationer, der skal beskyttes, kun udgør en femtedel af den samlede investering i transientbeskyttelse.