Scor kassen og få max. indtjening - og max dækning

Timepris brutto, kr.
- +
Timepris kost, kr.
- +
Materialesalg, kr
- +
Materialeavance i %
- +
Antal montører pr. bil
- +
Afhentninger pr. år
- +
Antal biler
- +
Beregn

Se detajleret beregning: Vis beregning

Avance på arbejdsløn pr. time
{{MarginalSaleryPerHour |number:2}} kr.
Avance på materialer pr. time
{{MarginalOnMaterialsPerHour |number:2}} kr.
Mistet indtjening pr. år
{{LostIncomePerPickup |number:2}} kr.
Omkostning pr. afhentning
{{CostPerPickup |number:2}} kr.
Total omkostning pr. afhentning
{{TotalCostPerPickup |number:2}} kr.
Mistet indtjening pr. år
{{LostIncomePerYear |number:2}} kr.
Omkostning pr. år
{{CostPerYear |number:2}} kr.
Total omkostning pr. år
{{TotalCostPerYear |number:2}} kr.
Total omkostning pr. år {{TotalCostPerYear |number:2}}kr.
Fastbox-omkostning pr. år {{FastboxCostPerYear |number:2}}kr.
Årlig besparelse {{YearlySavings |number:2}}kr.
;