Certificeret bæredygtigt byggeri

At bygge i henhold til bæredygtighedsdirektiver og lovgivning, starter allerede i planlægningsfasen, hvor bygherre beslutter sig for hvilken standard han/hun ønsker at bygge efter, samt gældende lovkrav. Det stiller nye krav til produktvalg og dokumentation. Vi rådgiver og hjælper dig med at få valgt de produkter, som er påkrævet og/eller pointgivende inden for de forskellige standarder og hvilke krav som installationsbranchen er omfattet af.

Solar Plus sikrer dokumentation til DGNB-certificeret byggeri

Alle produkter i vores Solar Plus-koncept, som er omfattet af krav i DGNB-byggeri, indeholder nu den nødvendige dokumentation – og flere produkter er også listet til brug i svanemærket byggeri.
Læs mere

Sådan downloader du produktdokumentation

Når du handler hos Solar får du også adgang til diverse typer produktdokumentation. Guiden her viser dig, hvordan du finder det i webshoppen.
Find din dokumentation

Solar har gjort det endnu nemmere at indgå i Svanemærket byggeri

Som noget nyt, kan du i webshoppen nu filtrere på produkter som er registreret i databasen over byggematerialer, som kan indgå i svanemærket byggeri. Det gør det nemmere for dig, at tage opgaver ind inden for Svanemærket byggeri.
Læs mere

Tillid giver Hansen EL nye muligheder

Hansen EL i Fredericia stod overfor en ny opgave; et DGNB guld-certificeret byggeri. Ove Hansen var ikke helt klar over, hvad sådan et job indebar, men han havde fuld tiltro til, at Solar ville hjælpe ham med at løse opgaven.
Læs mere om kundens oplevelse

Bæredygtige bygningsdirektiver

Hvilke standarder arbejder vi mest med i Danmark? Og hvordan adskiller de sig fra hinanden?

Svanemærket byggeri

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sustainable-construction/svanemarket-nasten-logo_1500x1000.jpg

Et svanemærket byggeri er godt for både miljøet og for de mennesker, der skal opholde sig i bygningen. Det lever op til skrappe krav i hele livscyklus og er bl.a. kendetegnet ved lavt energiforbrug og godt indeklima. Samtidig lever byggematerialer og kemiske produkter op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Både byggeproces og det færdige byggeri bliver gennemgået af en uvildig tredjepart, hvilket sikrer en høj byggeteknisk kvalitet og en fremtidsorienteret investering for ejeren. Netop disse faktorer gør, at både private og offentlige aktører i byggebranchen for alvor har taget Svanemærket til sig.

Du kan læse mere om svanemærkede byggerier hos Miljømærkning Danmark.

I vores webshop kan du nemt finde produkter godkendt til Svanemærket byggeri via filtrering.

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sustainable-construction/dgnb-logo_2023_600x400.jpg

DGNB

DGNB er en frivillig certificeringsordning, som sætter bæredygtigt byggeri på formel. Det er det mest anvendte certificeringssystem i Danmark.

DGNB evaluerer et byggeri ud fra 6 hovedområder, som omfatter:
Miljømæssig kvalitet
Økonomisk kvalitet
Social kvalitet
Teknisk kvalitet
Proceskvalitet
Områdets kvalitet

DGNB er med til at sætte rammerne for at tage de bæredygtige beslutninger, som kan få betydning for installationsarbejdet, valg af materialer med krav til livscyklus, genbrug og ikke mindst efterfølgende drift og vedligehold. 

Som installatør er det typisk affaldshåndtering og valg af materialer, der viser, at du arbejder på et certificeringsprojekt. Som installatør kan du bl.a. blive bedt om at oplyse mængder af byggematerialer og finde produkter, som lever op til bestemte krav og grænseværdier.

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sustainable-construction/fbk-logo_1500x1000.jpg

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse / FBK

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse (FBK) indgår som et af initiativerne i Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri. Det er en frivillig ordning, som består af 9 overordnede krav, der er udarbejdet i tæt samspil med byggebranchen.

De 9 krav omfatter bl.a. livscyklusvurdering, ressourceanvendelse på byggepladsen, dokumentation af problematiske stoffer og drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Ordningen har været testet på en række udvalgte byggerier landet over og resultaterne evalueres nu. Det forventes, at ordningen i en eller anden form bliver en del af Bygningsreglementet.

Som installatør skal du forvente at kunne levere en komplet samling af sikkerhedsdatablade for de relevante byggematerialer samt en anvendelsesliste, som viser, hvor i bygningen, at materialerne er blevet anvendt.

/globalassets/dk/baredygtighed/baredygtigt-byggeri/eu-taxonomy_blog_800x477.jpg

EUs taksonomi

EUs taksonomi er et klassificeringssystem baseret på fælles definitioner af bæredygtighed. Den oversætter EUs seks klima- og miljømål til en række kriterier der fastsætter, hvornår en økonomisk aktivitet anses for at være miljømæssigt bæredygtig.

For at en virksomhed kan kalde sin økonomiske aktivitet "grøn", er der i EUs taksonomi fastsat fire betingelser inden for miljømål, krav, påvirkning og sociale kriterier. Virksomheden skal dokumentere, at disse bliver overholdt for at være i overensstemmelse med EUs taksonomi.

Produktdokumentation

Læs mere om de forskellige typer produktdokumentation eller se guiden til hvor du finder den i webshoppen.

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sustainable-construction/epd-logo_1500x1000.jpg

EPD

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, er en standardiseret måde at dokumentere et produkts miljømæssige egenskaber, såsom energi- og ressourceforbruget (CO2), affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen.

Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusvurdering - en LCA (Life Cycle Assessment), hvor produktets miljøegenskaber kortlægges i hele dets livsforløb. Det vil i princippet sige fra vugge til grav.

Ofte kræves det at produktet har en EPD ved DGNB-certificeret byggeri. EPD'en er en del af produktdokumentationen fra leverandøren og kan downloades direkte fra Solars webshop, der hvor de forefindes.

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sustainable-construction/lca_1500x1000.jpg

LCA / Livscyklusvurdering

En LCA (Life Cycle Assessment) er en metode til kvantificering af miljøpåvirkninger fra et produkts livscyklus. Den sammenstiller og evaluerer alle input og output samt potentielle miljøpåvirkninger for et produkt eller system (f.eks. en bygning) i hele dets livscyklus, dvs. fra udvinding af råmaterialer til endelig bortskaffelse.

LCA er en relativ vurdering og kan bl.a. bruges til at sammenligne alternative produkter. Dette forudsætter at de produkter, som skal sammenlignes, leverer den samme funktion/service (f.eks. samme ydeevne).

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sustainable-construction/cradle-to-cradle_1500x1000.jpg

Cradle to cradle

Cradle to Cradle (på dansk “vugge til vugge”) er en produktstandard og designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Det er udviklet som en respons på tendensen til blot at minimere de negative effekter på miljøet ved at spare på ressourcerne og svine mindre.

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sustainable-construction/reach_1500x1000.jpg

REACH

REACH er EUs grundlæggende kemikalielovgivning der skal sikre at kemikalier bruges forsvarligt, med minimal risiko for sundhed og miljø.

Målet med REACH er sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø og at øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. Produkter godkendt til Svanemærket byggeri er omfattet af kravene fra REACH.

/globalassets/dk/solar-school/div.-billeder/modul1_low.jpg

Styrk din forretning med et kursus fra Solar Skolen

Med kurset ”Den grønne omstilling” får du viden og overblik over klimadagsordenen og grundig introduktion til lovgivning og krav til arbejdet på byggepladsen. Herudover får du kendskab til begreber som LCA og EPD sammen med en gennemgang af DGNB-systemet, Svanemærket Byggeri og BR18 med fokus på dokumentation og forhold på byggepladsen. Alt sammen krydret med konkrete eksempler, erfaringer og værktøjer, som du kan bruge i dine egne byggeprojekter.

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/img_20210209_181428_resized_20210209_063513037.jpg

Spørgsmål til bæredygtighed generelt?

Kontakt Mette Bredkjær, Director Sustainability.

Du kan også læse mere om, hvordan Solar arbejder med bæredygtighed via linket.

/globalassets/dk/baredygtighed/baredygtigt-byggeri/reducroad.gif

Vi arbejder på at skabe løsninger, der kan styrke den grønne omstilling. Ved at støtte Reduction Roadmap-initiativet om at skærpe emissionskravene til under 5,8 kg CO2e/m2/år i 2025, kan vi være med til at arbejde på, at byggeindustrien i Danmark reducerer sine emissioner i overensstemmelse med de globale mål.

/globalassets/dk/baredygtighed/rbb-logo-rgb-v1.png

Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Vi er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri. En ambitiøs organisation, der aktivt arbejder for at nedbringe den klima-, miljø-, og ressourcemæssige påvirkning, branchen står for.