Hvad er CPR?

Det bør du vide om CPR kabelreglerne

CPR-reglerne (EN 50575) er gældende fra 1. juli 2017 for producenter

Hvad er CPR?

CPR er EU-regler, som definerer brandegenskaber på produkter anvendt i bygninger og anlægsarbejde. Reglerne blev implementeret i juli 2017 og vedrører data-, kraft-, tele- og signalkabler til fast installation – men kun hvis anvendt i bygninger. I modsætning til tidligere betragtes kabler nu som byggematerialer, og derfor skal de være CE-mærkede og have denne brandklasse. Du kan læse mere om klassificeringen nedenfor.

At sikre, at alle kabler er mærket korrekt, er producentens ansvar, ikke dit. Og hos Solar vil de relevante kabler være i overensstemmelse med CPR. Vi handler kun med leverandører, som har dokumentationen i orden.

Hvordan forstås CPR-brandklassificeringen?

CPR erstatter den tidligere klassificering med 7 nye, primære klassifikationer fra A til F. Klasse A er ikke-brandbare produkter, hvorimod Klasse F vedrører produkter, hvor brandegenskaber er udefinerede. Klassificeringen af kabler i forhold til CPR er beskrevet i EN 50575.

Klasse C, D og E i denne nye klassificering vil være dem, der oftest gælder for kabler på det europæiske marked. I Danmark har man som minimum valgt en klasse E for alle kabler, hvor CPR klassificering er nødvendig. De nye klasser er mere komplekse og er baseret på brandspredning, udsendt varmeeffekt, røgudvikling, dråbedannelse og syredannelse, hvorimod de gamle klasser kun indeholdt brandspredning. Se nedenfor, hvad de forskellige bogstaver repræsenterer.

DETTE KABEL ER MÆRKET MED EN ECA BRANDKLASSIFIKATION

Klasse henviser til brandspredningen og den udsendte varme-effekt, der spænder fra Aca til Fca. Aca indikerer, at kablet ikke bidrager til ilden overhovedet, og Fca brænder kraftigt.

S henviser til røgudviklingen og spænder fra S1a, som forklares med en sigtbarhed på mere end 80 %, til S3, som indikerer en meget lav sigtbarhed.

D står for dråbedannelse. Den spænder fra d0, som indikerer så godt som ingen dråbedannelse, til d2, som indikerer lang og vedvarende dråbedannelse.

A henviser til surhedsgraden af syredannelsen. Det spænder fra a1, der vedrører kabler med lav brandfare, til a3 standardkabler.