Hvad er CPR?

Det bør du vide om CPR kabelreglerne

  • CPR-reglerne (EN 50575) er gældende fra 1. juli 2017 for producenter

  • I Danmark er kabelklassen Eca – også kendt som klasse E – blevet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

  • Der har været diskussioner om, hvorvidt klasse E er tilstrækkeligt, men indtil videre er der ikke beviser for, at det skulle være mindre sikkert at bruge netop denne klasse

  • Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) har vurderet, at det er sikkert at bruge kabelklasse Eca

DBI: Det er sikkert at bruge kabelklasse Eca

Fra 1. juli 2017 træder de nye CPR-regler indenfor kabler i kraft. Men hvordan skal du forholde dig? Dansk brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) giver deres anbefalinger her.

- Vi vurderer, at det er sikkert at bruge kabelklassen Eca – så sikkert, at vi godt kan anbefale det.

Sådan siger Rolf Knudsen fra DBI, da Solar Danmark A/S spørger ind til kabelklassen Eca – også kendt som klasse E. Han er brandteknisk rådgiver i DBI.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tog afgørelsen om, hvilken kabelklasse der skulle lovgives om i Danmark, blev DBI bedt om at komme med deres anbefalinger til, hvad kravet fremover skulle være.

- Kabelklasse Eca er tilsvarende det, man altid har haft. Spørgsmålet var så, om vi skulle hæve sikkerhedsniveauet eller ej. Men der var ikke grundlag for at hæve sikkerhedsniveauet. Vi har ikke kunne dokumentere eksempler på, at denne type kabler i sig selv har skabt personskader eller andre skader i en brand, forklarer han.

Derfor mente DBI, at det var sikkert at anbefale netop denne klasse fremover.

- Det er det, de fleste bruger – og har brugt indtil nu – uden problemer. Så at bruge denne klasse af kabler er ikke noget, vi mener, man skal være bekymret for, siger Rolf Knudsen.

Læs mere om CPR

Herunder kan du finde mere info omkring CPR i forhold til kabler. 

  • Læs også mere på Bygningsreglementets hjemmeside.

Hvad er CPR?

CPR er EU-regler, som definerer brandegenskaber på produkter anvendt i bygninger og anlægsarbejde. Reglerne blev implementeret i juli 2017 og vedrører data-, kraft-, tele- og signalkabler til fast installation – men kun hvis anvendt i bygninger. I modsætning til tidligere betragtes kabler nu som byggematerialer, og derfor skal de være CE-mærkede og have denne brandklasse. Du kan læse mere om klassificeringen nedenfor.

At sikre, at alle kabler er mærket korrekt, er producentens ansvar, ikke dit. Og hos Solar vil de relevante kabler være i overensstemmelse med CPR. Vi handler kun med leverandører, som har dokumentationen i orden.

Hvordan forstås CPR-brandklassificeringen?

CPR erstatter den tidligere klassificering med 7 nye, primære klassifikationer fra A til F. Klasse A er ikke-brandbare produkter, hvorimod Klasse F vedrører produkter, hvor brandegenskaber er udefinerede. Klassificeringen af kabler i forhold til CPR er beskrevet i EN 50575.

Klasse C, D og E i denne nye klassificering vil være dem, der oftest gælder for kabler på det europæiske marked. I Danmark har man som minimum valgt en klasse E for alle kabler, hvor CPR klassificering er nødvendig. De nye klasser er mere komplekse og er baseret på brandspredning, udsendt varmeeffekt, røgudvikling, dråbedannelse og syredannelse, hvorimod de gamle klasser kun indeholdt brandspredning. Se nedenfor, hvad de forskellige bogstaver repræsenterer.

DETTE KABEL ER MÆRKET MED EN ECA BRANDKLASSIFIKATION

Klasse henviser til brandspredningen og den udsendte varme-effekt, der spænder fra Aca til Fca. Aca indikerer, at kablet ikke bidrager til ilden overhovedet, og Fca brænder kraftigt.

S henviser til røgudviklingen og spænder fra S1a, som forklares med en sigtbarhed på mere end 80 %, til S3, som indikerer en meget lav sigtbarhed.

D står for dråbedannelse. Den spænder fra d0, som indikerer så godt som ingen dråbedannelse, til d2, som indikerer lang og vedvarende dråbedannelse.

A henviser til surhedsgraden af syredannelsen. Det spænder fra a1, der vedrører kabler med lav brandfare, til a3 standardkabler.