Grøn energi til Givskud Zoo

Givskud Zoo er i gang med et energirenoveringsprojekt, som indebærer solceller, varmepumper, ventilation, lys og meget mere. Målet er at reducere udledningen af Co2 mest muligt.

Næsehornene har fået en mere jævn varme. Aberne har fået nyt lys i loftet. Og girafferne har fået et bedre indeklima ved hjælp af et nyt ventilationsanlæg.

- Den nye løsning kommer til at give store besparelser, fortæller Tom Nielsen, salgsingeniør hos Solars Klima og Energi.

Det daglige arbejde i parken sørger Givskud El-forretning for. Solar har været med fra starten og hjulpet med sammensætningen af produkter til de enkelte opgaver.

- Solar har været gode sparringspartnere. De har været med til at dimensionere noget af det, og så har vi ud fra deres hjælp fået lavet installationen hernede, forklarer el-installatør Jesper Mikkelsen.

En opgave med udfordringer
I alt skal der renoveres syv stalde med varme og seks stalde med lys. Og et så stort projekt kræver overblik.

- Nogle steder har udfordringen været at skaffe frisk luft til girafferne, så de kunne få et bedre indeklima. Andre steder har det været at få en mere jævn varme i gulvene og radiatorerne, så det er mange individuelle opgaver, vi har stået med, forklarer Tom Nielsen fra Solar.

Og så kan dyrene også give udfordringer, som man normalt ikke oplever andre steder.

- Gorillaerne er nogle pilfingre, og de er jo meget stærke, så der skal ikke meget til for at knuse et armatur. Derfor er det vigtigt, at vi får placeret det uden for rækkevidde, så de ikke kan pille ved dem, forklarer Jesper Mikkelsen.

Sådan måles besparelserne:
Mange af enhederne er blevet koblet til et Eniscope overvågningssystem fra IQ Energy. Energimålingerne kan vise forbruget helt ned til hver enkelt minut, og hvis der opstår en fejl – eksempelvis at lyset i en af staldene ikke slår over til natbelysning – så modtages der besked, så fejlen hurtigt kan blive rettet. Det alene skulle gerne give en besparelse på tre til fem procent.

Derudover er der også lavet målinger af strømforbruget, inden renoveringen gik i gang, så det er muligt at sammenligne det nye anlæg med det gamle.
Til sidst skal der sættes en skærm op i parken, så alle gæster kan følge med i, hvor meget Givskud Zoo forbruger af strøm, samt hvor meget de selv producere fra det nye solcelleanlæg.

Projektet indeholder:

- 10 varmepumper

- belysningsarmaturer

- 1 ventilationsanlæg

- 1 solcelleanlæg 128kw