Sikker og effektiv håndtering af kemiprodukter hos Kolding Storcenter med Solars kemiløsning

Med basis i et ønske om at reducere tidsforbrug, rydde op i sine kemiprodukter og sikre lovmæssig dokumentation har Danske Shopping Centre implementeret Solars kemi-løsning i Kolding Storcenter. De planlægger implementering i resten af selskabets 17 shoppingcentre i løbet af 2023 og forventer økonomiske besparelser.

 

Håndtering, opbevaring og dokumentation af kemiprodukter kan være en kompliceret og tidskrævende opgave for mange virksomheder.

Også for Danske Shopping Centre (DSC), som er en sammenslutning, der består af 17 shoppingcentre. På DSC's årlige ERFA-workshop blev Solar som leverandør inviteret til at præsentere nye ideer og services, som vil kunne hjælpe shoppingcentrene med deres daglige arbejde - herunder Solars kemi-løsning.

Kristian Mortensen, Teknisk Direktør, DSC, udtaler: "Vi havde forskellige løsninger til at håndtere vores kemiprodukter og ønskede derfor at strukturere og få en ensartet løsning til de kemiske produkter, vi havde stående og reducere tiden brugt på bestilling af ny kemi. Og ikke mindst ønskede vi at passe på vores medarbejdere og højne sikkerheden. Derfor syntes vi, at Solars kemi-løsning var en god løsning."

Løsningen består af et skræddersyet koncept med lovpligtig dokumentation af kemiprodukter og en effektiv ordre- og lagerløsning. Konverteringen af produkter til et mere miljørigtigt kemi-sortiment tilgodeser medarbejdernes sikkerhed.

Konceptet indeholder en kemianalyse, kemisk risikovurdering (APV) og definering af produktsortiment og personlige værnemidler med fokus på sikkerhed og miljø.

Herudover får kunden en skræddersyet Smart Supply-løsning (i form af skab, reol eller vogn) og undervisning i håndtering og brug af kemiprodukter samt lovgivning.
Effektiv distribution og natlevering sikres via digitale løsninger til ordrer, fakturering og dokumentation i Solar Webshop og er ensrettet på tværs af lokationer.

 

Allan Poulsen, Tekniker for Kolding Storcenter, har implementeret løsningen i Kolding. Han siger: "Det er nemt og overskueligt at anvende, og vi undgår spild, da vi har bedre overblik. Når vi skal fylde op i kemiskabet, så scanner teknikeren bare stregkoden på emballagen og bestiller direkte i Solar Webshop-appen. Vi havde forskellige leverandører før, men det er nemmere nu med alt samlet i én løsning, og når vi bestiller kemiprodukterne, så er al dokumentationen tilgængelig i appen."

Allan_D_Poulsen_DSC_800x800.jpg 
Løsningen er p.t. leveret til Kolding Storcenter og de fleste andre shoppingcentre, efter aftale med DSC om, at alle centrene skal have det implementeret i løbet af 2023. Ifølge Kristian Mortensen ønsker man at ensrette håndteringen af kemiske produkter, så alle centrene har samme løsning, og bestilling, fakturering og dokumentation samles ét sted. Med Solars løsning får de desuden præcise data, på hvilke kemiske produkter der anvendes, og der er styr på krav og behov i forhold til arbejdstilsynet.

Kristian slutter: "Løsningen fungerer godt, og vi sparer tid. Vi forventer helt klart, at der vil være en besparelse i tid og økonomisk, når løsningen er implementeret i alle centre."

Kristian-Mortensen-Teknisk-Direktør-DSC_800x800.jpg

Løsningen fungerer godt, og vi sparer tid. Vi forventer helt klart, at der vil være en besparelse i tid og økonomisk, når løsningen er implementeret i alle centre Kristian Mortensen, Teknisk Direktør, DSC

Om Danske Shoppingcentre

Danske Shoppingcentre (DSC) er ejet af ATP Ejendomme og Danica Pension. Selskabet er stiftet primo 2018 og består af i alt 17 centre, som svarer til en markedsandel på 24%. Selskabets formål er at eje og udvikle branchens bedste centre. Danske Shoppingcentre arbejder strategisk og praktisk med at sikre forbrugerens behov, og de analyserer trends og tendenser for at sikre langsigtede investeringer og tilfredse kunder og arbejder målrettet med at forme og forandre deres centre.

KoldingStorcenter_800x800.jpg

Kemi-PPE_800x800.jpg