Eco-design

/globalassets/shared/concepts/solar-light/ecodesign.jpg

Definition:

Kort sagt er eco-design en tilgang til at designe produkter og tjenester, hvor der tages hensyn til miljøpåvirkningen i alle faser af produktets udvikling og levetid. Målet er at reducere miljøpåvirkningerne gennem et produkts livscyklus.

Hvorfor er det allerede vigtigt, når et produkt designes? Statistikken fortæller os, at 80 % af et produkts miljøpåvirkninger defineres i designfasen (Kilde: Det Fælles Forskningscenter, EU's videnskabscenter). Designfasen af et produkt er derfor den første og mest nødvendige fase for at få mere bæredygtige og cirkulære varer ud i verden.

Alle Solar Light-produkter, der er markeret med eco-design-ikonet, er derfor produceret med integration af miljøaspekter i produktudviklingsprocessen ved at balancere økologiske og økonomiske krav. Eco-design tager hensyn til miljøaspekter i alle faser af produktudviklingsprocessen og stræber efter produkter, der har den lavest mulige miljøpåvirkning i hele produktets livscyklus.

Eco-design-processen, som er defineret i standarden, består af seks trin:


1) Specifikation af produktfunktioner
2) Miljøvurdering af produkterne
3) Strategier til forbedring
4) Miljømålsætninger
5) Produktspecifikation
6) Tekniske løsninger

Hvordan laver man et miljøvenligt design?

 

- Valg af materialer
- Vælg materialer med lav påvirkning, der fremmer lang levetid i dit produkt
- Undgå at koble materialer, der ikke kan genbruges
- Foretræk materialer, der kan genanvendes i det land, som produktet er beregnet til
- Brug designteknikker som f.eks. honeycombing for at reducere mængden af anvendte materialer

Hvad er hovedformålet med miljørigtigt design?

 

Hovedformålet med miljødesign er at foregribe og minimere de negative miljøpåvirkninger (ved fremstilling, brug og bortskaffelse af produkter). Samtidig bevarer miljørigtigt design også et produkts kvalitetsniveau i overensstemmelse med dets ideelle anvendelse.

Hvad er forskellen mellem miljødesign og bæredygtigt design?

Eco-design er en bæredygtig designtilgang. Mens bæredygtigt produktdesign fokuserer på både social og miljømæssig bæredygtighed, fokuserer økodesign kun på at reducere miljøpåvirkningen i hvert enkelt trin af produktets livscyklus.

Kilde:
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til eco-design af energirelaterede produkter.

Link til den officielle EU-side:
https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en