Slet eller gem ordrekladde

Fastbox er ikke tilgængelig

{{cart.Info.Name}}

Vil du gemme eller slette din indkøbskurv?

Teknisk viden

Vi har her samlet en lang række tekniske termer og viden, primært rettet mod til lysets og belysningens verden.

BIM-objekter

Solar udarbejder BIM-objekter af produkterne i Solar Light og Solar Project. Det er en service, vi leverer til alle i byggesektoren.

BLE Smart lysstyring

BLE (Bluetooth Low Energy) er et trådløst lysstyringssystem, som enkelt og let programmeres via en mobil-app.

CCT

Smart belysningsløsning, der både er fleksibel og universel - og ikke mindst hurtig at etablere.

CE-mærket

Med CE-mærket garanterer fabrikanten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

CRI

Evnen til at gengive farver angives ved det såkaldte farvegengivelsesindeks (CRI – Colour Rendering Index).

DS/EN 12464-1:2021

Den nye version, DS/EN 12464-1:2021, indeholder en række væsentlige ændringer, der skal sikre design af bedre lys på arbejdspladserne, dvs. f.eks. kontor, møderum og skolebelysning.

Eco-design

Eco-design en tilgang til at designe produkter og tjenester, hvor der tages hensyn til miljøpåvirkningen i alle faser af produktets udvikling og levetid.

Farvetemperatur

En lyskildes farvetemperatur angives i kelvin (K).

FastCalc

FastCalc er udviklet af DIALux og er en online kalkulator. Du kan her selv nemt og hurtigt på solarlight.dk lave en lysberegning af et rum.

Flimmer og LED-armaturer

Flimmer og LED er blevet et emne, men hvad handler det om? Årsagen er dels indslag på TV og publicerede nyhedssider på nettet.

HCL - Human Centric Lighting

Human Centric Lighting (HCL), også kaldet døgnrytmelys, kan påvirke menneskers døgnrytme og derved medvirke til øget motivation, trivsel og produktivitet.

IP-klassificering

IP (Ingress Protection) klassificeringen fortæller os om armaturets evne til at tåle vand og fremmedlegemer.

LED

LED står for Lys Emitterende Diode.

LED levetid

Ifølge de seneste internationale standarder deklareres LED-armaturers levetid med to forskellige værdier:

L-Sense

L-Sense er et intelligent trådløst lysstyringskoncept, hvor installationsomkostninger og udgifter til programmering minimeres og samtidig giver brugerne en maksimal fleksibilitet.

Lunatone

Lunatone er et DALI driver brand, der er anerkendt for høj ekspertise og lidenskab for avancerede teknologier og banebrydende systemer.

MacAdam

LED-modulets lysfarvekvalitet eller kromaticitet er mål for spredning i lysfarven.

Produktniveauer

Vi har gjort det nemmere for dig at vælge den rigtige belysning til dit næste projekt.

Ready To Install

Med Ready to Install (RTI) får du som installatør et produktsortiment, der gør det nemt og hurtigt at installere lysstyring.

Rengøring

For optimal udnyttelse af lyset anbefales en regelmæssig rengøring af belysningsarmaturerne.

Vedligeholdelsesfaktor

I henhold til DS/ISO/CIE TS 22012:2019, der ligeledes tager højde for LED, som branchevejledningen, beregnes vedligeholdelsesfaktoren for hvert enkelt armatur ved hjælp af formlen:

Weee

Weee-direktivet fra 2002 pålægger alle EU-medlemslande at indføre regler om indsamling og behandling samt nyttiggørelse af affald fra elektrisk udstyr.

Definition af lystekniske begreber

Lumen (lm) Lumenværdi er den totale lysmængde fra en lyskilde defineret som lysmængde målt mod øjets følsomhedskurve.
Lysstyrke Candela (cd) Lysstyrke er lysets intensitet i en bestemt retning defineret som lumenværdi pr. rumvinkel.
Belysningsstyrke Lux (lx) Belysningsstyrke defineres som den lumenværdi som rammer en flade pr. m².
Luminans Defineres som den lysmængde som reflekteres fra en flade i en bestemt retning.
Luminansspring Overgangen mellem lyse og mørke flader.
Farvetemperatur Kelvin K Farvetemperatur beskriver lysets farveindtryk og opleves som varmt (lav K-værdi) eller koldt lys (høj K-værdi).
Farvegengivelse Ra-værdi Lyskildens evne til at gengive farver korrekt og graderes fra 0-100.
Lysudbytte Lm/W Lysudbytte fra et armatur defineres som lyskildens lumenværdi pr. brugt Watt fra lyskilden (inkl. forkobling).
Jævnhed Emin/Emid Forholdet mellem laveste værdi og middelværdi. Gælder både belysningsstyrke og luminans.
Blænding Synsforhold som nedsætter evnen til at se detaljer, eller som giver ubehag. Opleves som ubehagsblænding og/eller synsnedsættende blænding.
Afskærmningsvinkel Vinklen mellem den horisontale akse i armaturet og synslinjen. Således at lyskilden bliver synlig.
Armaturvirkningsgrad Armaturets virkningsgrad er en procentvis angivelse af hvor stor en del af lyset som slipper ud af armaturet.
Refleksionsfaktor Procentvis angivelse af hvor meget lys der bliver reflekteret fra en flade.
Gennemsnitlig levetid Defineres som det tidspunkt hvor eks. 50% lyskilder virker.
Økonomisk levetid Økonomisk levetid defineres som det tidspunkt hvor 70% af lyskilderne er udbrændte/defekte.