Slet eller gem ordrekladde

Fastbox er ikke tilgængelig

{{cart.Info.Name}}

Vil du gemme eller slette din indkøbskurv?

Human Centric Lighting (HCL)

Human Centric Lighting (HCL), også kaldet døgnrytmelys, kan påvirke menneskers døgnrytme og derved medvirke til øget motivation, trivsel og produktivitet.

Generelt har lys stor betydning for os mennesker både i privat regi, men også i vores professionelle hverdag. Dagslys såvel som kunstigt lys gør det muligt for os at se, men er også en medvirkende faktor for at justere vores aktivitetsniveau og stimulere vores humør. 

Da menneskets fysiologiske reaktion på lys afhænger af et sammenspil mellem lysets farvespekter, intensitet og timing, vil kendetegnene ved kunstigt lys i vores omgivelser være vigtige, hvis vi tilbringer meget tid indendørs. HCL-løsninger kan rykke døgnrytmen, øge koncentrationen, forhindre søvnproblemer og forbedre vores generelle velbefindende. 

Brugen af denne type døgnstyret lys er blevet mulig på baggrund af den viden, der er om de biologiske virkninger lyset har og på grund af nylige innovationer inden for belysningsteknologien. 

Med introduktionen af LED (Light Emitting Diodes) eller lysdioder kan man skabe justerbart hvidt lys på en energibesparende måde, som er nem at styre med betjeningssystemer. Nye, smarte og forbundne belysningssystemer skaber uendelige muligheder med bedre brugerstyring.

Styring af lysets farvespekter, intensitet og timing
For at installere og programmere en effektiv dagslysstyringsløsning skal man være opmærksom på 3 parametre. De er indbyrdes afhængige og kan bruges til at styre indvirkningen på mennesker.

Lysets farvespekter
Blå bølgelænger i lyset er de biologisk aktive, hvorfor det anbefales, at vælge hvide lyskilder med en meget koldt hvidt lys. 

Lysintensiteten 
Intensiteten er en lidt større udfordring og skal ses i forbindelse med timing og varighed. 

Timing
Minimum og maksimum luxniveauer, der skal til at udløse reducering af melatonin er kendte, og vi ved, hvor lang tid det tager at opnå den ønskede indvirkning på døgnrytmen. Dagslyset om morgenen gør os mest effektive. Lyset om morgenen fortæller menneskets biologiske ur, at dagen er startet, og at kropsfunktionerne skal aktiveres. Modsat vil lys om aftenen reducere melatoninproduktionen og gøre det sværere at falde i søvn. Lys om aftenen (inden kropstemperaturen falder) kan resultere i forsinkelse af døgnrytmen, mens lys tidligt om morgenen (efter at temperaturen har været på sit minimum) kan rykke døgnrytmen fremad.

Tidspunkt og varighed for anvendelse af det kolde og det varme hvide lys med tilsvarende intensitetsniveauer varierer alt efter anvendelsesområdet. HCL kan med fordel installeres flere steder i blandt: Undervisningslokaler, kontormiljø, sundhedssektoren og industrien.

Hvad skal der bruges for at installere HCL?

Solar Light har flere produkter, der kan anvendes til at opnå døgnrytmelys.

Se mere herunder: