Slet eller gem ordrekladde

Fastbox er ikke tilgængelig

{{cart.Info.Name}}

Vil du gemme eller slette din indkøbskurv?

Store besparelser og bedre arbejdsmiljø

Samarbejde giver Sjællands Universitetshospital en beregnet årlig energibesparelse på 1,4 mio. KWh el.

 

 

Se alle projekter

I et samarbejde mellem Solar, Region Sjælland, Siemens og Eiland Elinstallation har Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge opnået en beregnet energibesparelse på ca. 1,4 mio. KWh el årligt på implementeringen af den nye belysningsløsning.

For at reducere energiforbruget og CO2-udledningen samt støtte Danmarks grønne omstilling gennemfører Region Sjælland en energirenovering på dets hospitalsdrift.

Koordinator for Region Sjælland, civilingeniør John Heikendorf har været projektleder for energirenoveringen på universitetshospitalerne i Roskilde og Køge: "Det primære formål var at spare på energien, men vi ønskede også at modernisere vores udstyr, så det blev tidssvarende og overholdt de gældende krav og gav en nemmere drift. Der er i alt opnået en beregnet energibesparelse på ca. 1,4 mio. KWh el årligt på den nye belysningsløsning, hvilket udgør halvdelen af elbesparelserne i projektet, og vi regner med, at den reelle besparelse er 20% højere."

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/unihospital_koge_2022_6-dsc03479.jpg

Samarbejde og partnerskab

I et samarbejde mellem Region Sjælland, Siemens, Solar Light og Eiland Elinstallation blev de eksisterende lysinstallationer på Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge gennemgået.

Salgsdirektør, Siemens, Lars Nielsen forklarer, at Siemens i valget af samarbejdspartner på belysningsdelen har prioriteret, at Solar kunne deltage i gennemgangen af bygningerne, vurdere og registrere de eksisterende installationer, lave beregninger og finde de rette produkter. Han fremhæver, at Solar kommer med viden, ressourcer og projektering. De er specialister i belysning med viden om bl.a. styring og opsætning i forskellige loftstyper og kan lave belysningsløsninger tilpasset det enkelte behov. "Det er en stor fordel for os at have specialister fra Solar og Eiland El med i gennemgangen af bygningen sammen med bygherren," siger han. Opgaven lød oprindeligt på at udskifte de enkelte dele én til én, men bygherren kunne se, at der var potentiale for mere, og i fællesskab fandt man løsninger til at skabe større energibesparelser. Teamet endte med at finde yderligere besparelser på over 275.000 KWh, hvilket svarer til 25% besparelser ud over det oprindelige projekt.

 

Solars kompetencer

Torben Conradsen, Belysningskonsulent hos Solar siger: "Solar har de nødvendige ressourcer til at gennemgå og opstille mulige energibesparelser, og vi kan screene, beregne og levere armaturer med høj effektivitet. Vi kan rådgive og identificere den løsning, der er bedst, når man tager alle forhold i betragtning." Hos Siemens har man lagt vægt på, at Solar er en god sparrings- og samarbejdspartner, som tager ansvar for det, der er projekteret: "Det er ikke nødvendigt at efterkontrollere, og opståede udfordringer, herunder de generelle leveringsudfordringer på markedet, er løst i fællesskab, så kunden kunne være tilfreds," udtaler Lars. "Et billigt produkt kan blive dyrere i længden, hvis ikke man har den rette viden - som Solar har."

Jannik Rhiger, Elinstallatør fra Eiland El har haft ansvaret for at skifte alle armaturerne inkl. den praktiske planlægning med medarbejderne på sygehuset og introduktion i brugen af den nye belysningsløsning. Han siger: "Samarbejdet i teamet har været godt, og det har været en stor fordel for os at komme med rundt ved screeningen af bygningerne, fordi vi så kender bygningerne på forhånd, når vi skal installere de nye armaturer. Det gør det mere effektivt. Jeg har brugt Solars produkter i mange år og ved, at de giver god service. Lysberegninger og tegninger passer altid, og man får god hjælp, når man ringer. For mig er det vigtigt, at der er tillid, og at man kan stole på, at folk holder, hvad de lover. Det ved jeg, er tilfældet med Solar."

 

Store besparelser og bedre arbejdsmiljø

John Heikendorf forklarer, at en vigtig parameter i teamets arbejde var at sørge for, at de to universitetshospitaler fik en mere energieffektiv belysningsløsning med mere og bedre lys, hvilket også højner arbejdsmiljøet i både undersøgelseslokaler, kontorer, møderum og på gange. Løsningen er fremtidssikret og fleksibel, da lokalerne hurtigt kan tilpasses til anden brug med den programmerbare lysstyring.

Hele projektet har givet en samlet energibesparelse på over 6 mio. KWh og har sparet 1.600 tons CO2 pr. år, svarende til 500 parcelhuses årlige energiforbrug, og lysdelen alene udgør over 50% af elbesparelsen.

 

Det er ikke nødvendigt at efterkontrollere, og opståede udfordringer, herunder de generelle leveringsudfordringer på markedet, er løst i fællesskab, så kunden kunne være tilfreds. Et billigt produkt kan blive dyrere i længden, hvis ikke man har den rette viden - som Solar har. Lars Nielsen, Salgsdirektør, Siemens

Om samarbejdspartnerne

Region Sjælland driver sygehuse og løser opgaver inden for psykiatri, sociale tilbud og regional udvikling.

Siemens er en global teknologivirksomhed, der har fokus på energiproduktion og distribution, intelligent infrastruktur og bygningsteknologi samt automatisering og digitalisering til industrien.

Eiland El er en autoriseret elinstallatør for både private og erhverv, som dækker Holbæk og omegn.