Minimeret monteringstid hos Jysk

Arbejdsbelysning i lagerhaller hos Jysk

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/jysk_1.jpg
KUNDE  Jysk
OMRÅDE Lagerhalsbelysning med automatiseret
LED dagslysstyring
INSTALLATØR AC Installation A/S

 

Da Solar Light skulle designe ny belysning til Jysks store centrallager i Uldum, indså man, at installationsdelen ville fylde uforholdsmæssigt meget i den samlede økonomi - med mindre man tænkte lidt kreativt.

Jysk ønskede en bedre arbejdsbelysning i deres lagerhaller, og da kravet var, at løsningen, via en dagslysstyring skulle ”samarbejde” med lagerbygningens store ovenlysvinduer, kunne man ikke anvende de eksisterende lysarmaturer, eller lysinstallation. Eneste mulighed var at erstatte de eksisterende armaturer med nogle nye. 

En helt ny installation i nogle store haller med 16 meter til loftet er ensbetydende med en meget tids- og sikkerhedsmæssigt krævende installationsproces, der kræver to installatører i en stor lift, fortæller Martin Frederiksen, belysningskonsulent Solar Light. 

- For at minimere denne relativt dyre installationsproces mest muligt valgte vi derfor at bede vores producent om at levere en montagevenlig specialudgave af de Lumindu 95W Dali armaturer, der passede til opgaven.

Specialløsningen bestod i, at producenten færdigmonterede armaturerne med stik og kabler i de rette længder, som blev lavet ud fra afstanden mellem armaturerne som Solars lysberegning angav.  Enden af kablet fra det ene armatur markerede placeringen af det næste, og da installatørerne derudover ikke skulle montere stikdåser og trække kabler, gik det væsentligt hurtigere.

AC EL-installation, der stod for installationen hos Jysk, vurderer at deres installationstid blev reduceret med 30 %. 
 
Merprisen for at bestille montageklare armaturer var i dette tilfælde lille i forhold til, hvad der blev sparet på installationsomkostningerne. Og muligheden for at kunne tilbyde vores kunder netop denne slags specialdesignede løsninger, er noget af det, der differentierer os fra andre leverandører på belysningsmarkedet, siger Martin Frederiksen.

Jysk har fået opfyldt deres ønske om en bedre og mere økonomisk arbejdsbelysning med en dagslysstyring, der sørger for konstant korrekt belysning og dermed øget sikkerhed og komfort for de lagermedarbejdere og truckførere, der har deres daglige og natlige gang på lageret.

Anlægget er en smule overdimensioneret, hvilket betyder at lysstyrken kan justeres både op og ned, afhængig af om der på sigt skulle opstå et behov for et andet lysniveau, end det kalkulerede.

De eksisterende armaturer er demonteret og bliver nu anvendt som reservedele til andre lignende armaturer i andre dele af lageret hos Jysk.

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/jysk_2_web.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/jysk_3_web.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/jysk_4_web.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/jysk_5_web.jpg