Case: Nexel

Elnetselskaber opnår fleksibilitet og smidigere arbejdsgange med Solars logistikservice

Elforsyning er en samfundskritisk opgave, og mange elnetselskaber er fusioneret til store enheder, som dækker større geografiske områder. De fleste selskaber har en traditionel forretningsstruktur med egne montører og eget anlægslager, men dette arbejde kan effektiviseres yderligere og gøres nemmere ved at samarbejde med en logistikpartner som Solar.

Elnetselskaberne har ansvaret for elnettet og står via deres serviceselskaber for drift af elnettet og projektering af nye elanlæg, så forbrugerne altid har elektricitet i stikkontakten. De har historisk set altid haft egne montører og eget lager og har købt produkter direkte fra producenterne og lagt dem på lager. På denne måde kan man hurtigt trække de nødvendige varer efter behov og rykke ud, hvilket er vigtigt, da det at drive elnettet er en samfundskritisk opgave.

Otto Axelsen, Salgschef for Infrastruktur i Solar, forklarer: ”Mange af elnetselskaberne er begyndt at outsource montørarbejdet til eksterne entreprenører, som indkøber de nødvendige varer på elnetselskabets vegne. Ved at samarbejde med en logistikpartner som Solar kan elnetselskaberne og montørerne få leveret alle de produkter, de har brug for, både til nye anlæg og daglig drift, og kan få leveret alle produkter direkte til projektsitet.”

Elnetselskaberne er underlagt et udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet, som betyder, at når elnetselskabet køber varer over en vis værdi, skal varen sendes i udbud. I tilfælde af at Solar ikke vinder et sådant udbud, kan elnetselskabet lade Solar håndtere disse varer som logistikvarer, som så kan bestilles sammen med de standardprodukter, som sælges fra det normale lager.

Fleksibilitet og velfungerende webshop

Nexel er en virksomhed, som på vegne af elnetselskaberne Cerius og Radius, varetager arbejdet med at udbygge, overvåge, drifte og vedligeholde elnettet på Sjælland og øerne. Nexel har eksterne entreprenører til at tage sig af en del af opgaverne og for at kunne dette, bestiller de eksterne entreprenører dagligt materialer via Solars webshop. Ved bestilling inden kl 18 leveres det dagen efter inden kl 7 til lageret eller direkte ud på det site, hvor det skal bruges. Når Nexel sender varer i udbud, imødekommer Solar også behovene: de nødvendige varer indkøbes og oprettes på lager som logistikvare med et varenummer kun tilgængeligt for Nexel. Nexels entreprenører køber varerne på Nexels vegne via adgang til udvalgte varer i Solars webshop og får det hele leveret samlet. På denne måde håndterer Solar logistikdelen, og Nexel og dets entreprenører kan koncentrere sig om deres kerneydelser.

Nexel1_636x422.jpg

Nexel2_674x448.jpg

/globalassets/shared/business-areas/industry/infrastructure/nexel/nexel_steen-hansen_500x700.jpg

Steen Hansen, Afdelingsleder for Partnerskaber og Materialer, Elsystemer, i Nexel siger: "Vi er meget tilfredse med Solars webshop. Vi kan godt lide fleksibiliteten, hvor vi selv kan bestemme, om der leveres til lager eller direkte ud til et projektsite. Og hvis projektet har misset en vare til en opgave er Solar Fastbox et godt alternativ til hurtigt at skaffe flere varer inden for 1-2 timer. Vores entreprenører har taget godt imod det, og det giver en lettere og smidigere arbejdsgang. Herudover har vi en god løbende dialog med Solar om webshoppen og dens lagerstatus for at sikre, at de nødvendige varer er på lager, eller der kan skaffes et alternativ."

Steen tilføjer: "Før var det en projektleder hos Nexel, der sørgede for at reservere varerne på hovedlageret, men nu kan entreprenørerne selv gøre det. Det betyder at Nexel sparer en masse lagerhåndteringer og at en del varer, ikke længere skal hentes på lageret. Det giver endvidere entreprenørerne en sikkerhed for, at varerne kommer til tiden, da de nu er med i processen og kan sikre, at det er de rigtige komponenter."

Effektive arbejdsprocesser

Otto Axelsen forklarer: ”Med vores favorable logistikservice kan Solar levere alle nødvendige produkter til såvel den daglige drift som til alle størrelser af anlægsprojekter. For elnetselskaberne er dag-til-dag-leveringen en stor fordel, da det kan spare tid og gøre arbejdsprocesserne mere effektive, ligesom muligheden for levering på drop site i containere er en god mulighed. I Solars webshop er der typisk lavet et favoritsortiment, som gør, at entreprenørerne kun kan købe de relevante varer på elnetselskabets vegne, og herudover kan de selv vælge, hvor det skal leveres.”

Kundetilpassede løsninger og stort sortiment

”Med Solars store varesortiment kan vi lave kundetilpassede løsninger samt levere andre typer af varer, som elnetselskaberne har brug for i deres forretning, da vi normalt har flere leverandører af samme produkt. Vi kan derfor tit finde alternative produkter, som kan løse opgaven – selv med de generelle leveringsproblemer, der er i den nuværende verdenssituation,” slutter Otto.

Mere info

For mere information, kontakt:
Otto Axelsen, Salgschef, Infrastruktur, Solar, tlf. 40 64 12 84, e-mail ottoa@solar.dk

Faktaboks:

Andel A.m.b.a. er Danmarks ledende energi- og fibernetkoncern. Andel-koncernen ejer en række selskaber bl.a. elnetselskaberne Cerius og Radius, der forsyner på Sjælland og øerne med strøm. Nexel er servicevirksomheden, der leverer drift, overvågning, vedligeholdelse, projektering og anlæg af elnettet - fra kabelskabe og kabler i vejen til transformerstationer.

Elnetselskaber har typisk både et anlægslager og et sikkerhedslager. Til anlægslageret indkøbes varer direkte hos producenterne, og varerne leveres til lageret og køres derfra ud til større anlægsprojekter, hvor elnetselskabets egne montører eller eksterne entreprenører udfører arbejdet på elnettet. Sikkerhedslageret er en ekstra varebeholdning for at reducere risikoen for, at varen ikke er til rådighed i en akut driftssituation.