Efter bølge af opkøb sætter Solar fokus på konsolidering og effektivisering

Nyt fokus

Efter næsten to årtier med hastig vækst, både organisk og gennem opkøb, stiller Solar i 2006, med nytiltrådte koncerndirektør Flemming H Tomdrup i spidsen, skarp fokus på forretningsmæssig konsolidering. Solar har udviklet sig til en betydende international grossistvirksomhed i det nordeuropæiske marked, og omsætningen er over en 22 års periode vokset fra 1 mia. kr til 1 mia. Euro .

Tiden er nu inde til, under parolen One Solar, at samle selskaberne i en ny fælles strategi, der kan sikre Solars fortsatte forretningsmæssige udvikling og vækst. At forene kræfterne til et endnu stærkere Solar, der på alle områder er klar til at udfordre og møde fremtiden.

New Solar 2010

I 2007 lancerer Solar det treårige strategiprogram "New Solar 2010". Taktstokken for at nå koncernens finansielle mål frem mod 2010 er, med fokusområderne Growth, Efficiency og People, tydelig.  Koncernens fortsatte vækst skal sikres gennem selskabernes organiske vækststyrke. Effektiviserings- og konsolideringsgevinster skal høstes for at sikre lønsomheden og medarbejder- og ledelsesmæssige kompetencer skal mappes og udvikles, således at koncernens sociale kapital matcher Solars fremadrettede forretningsmæssige udviklings- og vækstmål.

Solar - Stronger together

Som en del at strategien indleder Solar i 2008 en proces, der skal føre til øget branding og synliggørelse af Solar. Alle medarbejdere i Solars landeselskaber inddrages og med en styrket fællesskabsfølelse er det stolte og passionerede solarianere, der nogle måneder senere samles og under pay off-begrebet  Stronger Together. Med det identificerer de sig med virksomhedens nye Mission, Vision og Værdisæt.

Samtidig lanceres Solars IWS-servicekoncept (Integrated Workflow System), hvormed Solar og kunden optimerer samarbejdet, og sikrer den mest effektive og profitable løsning for begge parter.

Solar Lean Way

I 2007 beslutter Solars samlede ledergruppe (SMT) at indføre Lean, som et målrettet værktøj til at effektivisere driften og virksomhedens mangeartede processer. Med et Lean academy bliver leankulturen omsorgsfuldt plantet i virksomheden og indtager overalt en central rolle i organiseringen af det daglige arbejde.

Solar modtager i 2010 Dansk Industris Produktivitetspris for den vellykkede lean-implementering og de opsigtsvækkende resultater, som i årene med verdensomspændende finanskrise i væsentlig grad bidrager til, at Solar fortsat fremlægger sorte regnskabstal.

Se vores pris

Solar 8000

De mange opkøb og den hastige ekspansion med etablering i nye markeder lægger et betydeligt pres på Solars egetudviklede forretningssystem ( SGS – Solar Group System). På baggrund af en omfattende SGS-Renewal Business Case beslutter Solar med Solar 8000 at påbegynde omstillingen til SAP. Solar 8000 omfatter etablering af koncern-standardiserede forretningsprocesser, understøttet af IT-systemet SAP. Samme IT-platform i alle selskaber, èn ledelsesmæssig reference med harmoniserede data fra fælles koncerndatabaser.  
Solar 8000 fremtidssikrer Solars forretning. Det skaber øget effektivitet og forretningsgange optimeres ved at medarbejderne på tværs af landegrænser kan dele bedste praksis.
En agil organisation og sublim change management sikrer de næstkommende år en succesfuld omstilling fra SGS til SAP - det hidtil største og mest betydende projekt i virksomhedens historie. Efter at Solar Norge, som første selskab, implementerer Solar 8000 i 2010, udrulles det betydningsfulde forretningssystem succesfuldt i de øvrige selskaber.

Solar Business Academy og Solar Skolen

Med fokusområdet People oprettes en tværgående HR organisation og med Navigator og Solar Business Academy udfordres og uddannes Solar-ledere overalt i organisationen til at udvikle medarbejdere, så de på kort og lang sigt, er kompetente til at møde de forretningsmæssige udfordringer. Med Solar Business Academy igangsætter Solar sin hidtil største investering i medarbejdertræning og –udvikling. I alt 250 funktionsledere fra datterselskaberne deltager i Solars GLP-program (Group Leadership Programme).                       
Solar Business Academy handler dog ikke kun om lederuddannelse. Akademiet udvikler og gennemfører i alt fem uddannelsestrin: 1) Basic Business Skills, 2) Lean & Process, 3) Project Management,  4) Talent Development og 5) Leadership.


Parallelt hermed opstarter Solar udviklingskonceptet Solar Skolen i alle selskaber. Herfra tilbydes blandt andet kompetencegivende kurser af teknisk karakter til alle virksomhedens kunder og medarbejdere.

SAP Go Live

Følg med i det intense arbejde op til Go Live og se, hvordan Project Management Office og IT-afdelingen nærmest må arbejde nat og dag, for at nå vores fælles mål.

Solar Blue Energy

I 2008 udvikler Solar energioptimeringskonceptet Blue Energy, der skal bringe energirigtige løsninger ind overalt. Videnscenteret Solar Explorium bliver året efter med stor bevågenhed indviet af Klima og Energiminister og senere EU kommisær Connie Hedegaard. Fra Solar Explorium demonstrerer Solar, over for rådgivende ingeniører, arkitekter og installatører, hvordan det er muligt at omsætte de nyeste teknologier og produkter til CO2-reducerende energiløsninger til gavn for den globale klimasituation. Branchens aktører viser stor lydhørhed og succesen følges hurtig op med en ”rullende" Explorium version, hvor en Blue Energy truck besøger 100 udvalgte byer på Solars fem hovedmarkeder i Nordeuropa.

One Solar

En effektiv forretning med højt serviceniveau
Da koncerndirektør Flemming H. Tomdrup i november 2013 meddeler, at han ved udgangen af april 2014 fratræder, er det et forenet Solar, der med glød, mod og smartfun er blevet Stronger Together og står klar til at udfordre og møde fremtiden. 

Læs i næste kapitel, hvordan Solar udvikler sig til en digital sourcing– og servicevirksomhed.

Blue Energy truck på tur

Blue Energy kuben

Marketingmateriale