Solar udvikler sig til en digital sourcing- og servicevirksomhed

Ansættelse af en ny CEO i 2014 betyder et markant strategiskifte og en ændret identitet for Solar.

Med ansættelsen af Anders Wilhjelm som ny CEO går Solar fra at være en produktorienteret virksomhed til i højere grad at være en serviceorienteret virksomhed. 

En større transformation af virksomheden bliver sat i gang. Fra at være en teknisk grossist skifter Solar identitet og udvikler sig til en digital sourcing- og servicevirksomhed.  Det betyder, at der nu bliver lagt vægt på at købe ind på vegne af kunderne, ligesom man øger fokus på værdiskabende services, der kan tilbydes rundt om produkterne. 

Logistik- og leveringsservices er essentielle i den sammenhæng. Derfor bliver Solars populære 1-times leveringsservice, Solar Fastbox, som oprindeligt er udviklet til det danske marked, udvidet til at omfatte flere større byer på de øvrige markeder.

Det er også i denne periode, at Solar flytter sit koncernhovedsæde fra Kolding til Vejen for at komme tættere på forretningen, da det danske datterselskab i forvejen er placeret her.

Strategien er centreret om profitabel vækst. Det betyder, at Solar i 2015 frasælger sine tyske forretningsaktiviteter, som i flere år har været underskudsgivende.

Til gengæld køber Solar i begyndelsen af 2016 den hollandske virksomhed, MAG45, der er specialiseret i løsninger inden for integrated supply. Opkøbet er med til at skabe øget eksponering på industriområdet.

Og senere samme år køber man den norske træningsvirksomhed Euro Business School, som smelter sammen med Solars egne uddannelsesaktiviteter, Solar Skolen, og bliver til Scandinavian Technology Institute.

Hovedkvarteret i Kolding flytter til Vejen

Kolding

Vejen

Den grønne omstilling
Solar har i flere år haft fokus på energioptimering, energieffektive løsninger og vedvarende energi. Klima og energi vokser som forretningsområde med et stigende salg af varmepumper, og med købet af den danske solcelleentreprenørvirksomhed DrivhusEffekten i 2017 bliver Solar for alvor en aktiv part i den grønne omstilling. 

 

Solcelleentreprenørvirksomheden, der skifter navn til Solar Polaris, er blandt de største i Skandinavien og specialist i at installere solcelleanlæg til private virksomheder, offentlige institutioner, boligforeninger samt boligejere. Solar Polaris udfører alle faser i et solcelleprojektforløb fra den første henvendelse til service af det færdiginstallerede anlæg i hele dets levetid. 

Digital netværksstrategi 
Med en velfungerende og stigende e-handel som fundament vælger Solar at brede satsningen på digitalisering længere ud. Solar udvikler en digital netværksstrategi, og gennem digitalisering og netværksbaseret forretningsudvikling arbejder man innovativt og åbent med digitale frontløbere for at øge kundernes produktivitet og lønsomhed. 

I den fase investerer Solar i en række digitale startup-virksomheder. Blandt dem er de to danske virksomheder Minuba og GenieBelt. GenieBelt fusionerer siden med belgiske APROPLAN og bliver til LetsBuild. Andre digitale investeringer bliver foretaget i den børsnoterede svenske virksomhed BIMobject og den norske virksomhed Viva Labs.

Internet of Things, cloud-løsninger, smart home-løsninger, trådløs sensorteknologi og digitalt byggeri er blandt de mange nye begreber, der kommer på dagsordenen. Man ser en række digitale teknologier, der modnes hurtigt, og som har stort potentiale til at øge produktiviteten i brancher, der begynder at mangle faglært arbejdskraft. En mangel på arbejdskraft som langt hen ad vejen kan løses ved at tage de digitale værktøjer til sig og arbejde mere effektivt.

I den digitale forretningsudvikling afsøger Solar derfor hele værdikæden for muligheder for at tilføre værdi med digitale løsninger og virksomhedens kernekompetencer. Herefter udvælger man de områder, hvor man kan bidrage med at accelerere udviklingen og arbejde strategisk sammen om at digitalisere og ændre uproduktive vaner.

 

 

Gennem nye serviceydelser, som understøtter dette, styrker Solar forholdet til kunderne og tiltrækker nye kundetyper, ligesom investeringerne bringer nye digitale teknologier og kompetencer inden for forretningsudvikling. Udover udveksling af erfaring, viden, markedskendskab og kunder får Solar hurtigere adgang til nye typer markeder. 

Samtidig er der gevinster at hente for de digitale frontløbere. Solars digitale partnere styrker deres muligheder for at realisere ambitiøse vækstplaner via kapitalindsprøjtninger samt adgang til et etableret forretningsnetværk og solidt branchekendskab fra Solar. Stronger together.

Sidste kapitel i Solars historie bringes den 17. december 2019.