Johs Lauriz Olesen

Født 13. oktober 1902 i Kolding.
Bopæl: Hospitalsbakken 10, 1. etage
Civilstand: Gift. Barn født i 1924

 

J. Olesen bliver ansat i efteråret 1922. Han skal bare kortvarigt hjælpe til på lageret, da 2 ud af 3 lageransatte er syge. ”Vikariatet” bliver imidlertid til i alt 43 skønne år som solarianer.

 

Da J. Olesen i 1965 går på pension, bliver han opfordret til at skrive sine memoirer og erindringer fra tiden i Solar og Audiola Radio af direktør J. Borum, A/S Nordisk Solar Compagni og direktør Ernst Hansen, Audiola A/S . 

 

Udklip fra J. Olesens memoirer og erindringer fra de første år:
”Salget af radiomodtagere greb hurtigt om sig, og vi måtte i lange perioder arbejde fra 8-24. Fra 1926 til 1931 fremstillede vi ca. 15.000 apparater. Alt arbejde var akkord - ikke tidsstuderet. Vi fik den pris, som vi selv syntes var rimelig, men ikke overtidsbetaling. Det var heller ikke nødvendigt – Jørgensen betalte os godt.

Da vi senere begyndte at montere på jernchassis, måtte vi udvide med et lille malerværksted til lakering af chassis, et lille maskinværksted med nogle boremaskiner, en pladesaks og en bukkemaskine. Alle huller, store som små, blev enten fræset eller boret på boremaskinerne. Værkstederne blev indrettet i fløjen mod syd og ud i gården.

 

I 1933 blev der på 1. sal indrettet prøverum, og i forlængelse heraf en monteringshal. Her ansatte vi fingernemme damer til montering. De arbejdede på fællesakkord efter båndprincip, således at hver havde sin del at lave, og når det var færdigt, blev apparatet skubbet til næste dame.

Fabrikationen blev afbrudt af en brand i 1938, og vi lå faktisk stille, indtil fabrikken med udvidet kapacitet stod genopbygget i 3 etager og med en betydelig moderniseret samlebåndsproduktion.”