Mere end radioproduktion

Audiola springer ud som konglomerat 
Radiogiganten Audiola i Kolding vil mere end at producere radioer og grammofoner. Virksomheden, der er datterselskab af Nordisk Solar Compagni, jagter intensivt nye forretningsområder.                               

Adm. direktør Jacob Jørgensen mener, at alt for mange har svært ved at gå uden for de vante stier. Udfordringerne i mellemkrigsårene og krisen i 30'erne har lært ham, at en succesrig selvskabt virksomhed ikke opstår af sig selv, men kræver forudseenhed, snarrådighed samt mod, vilje og evne til at turde tænke nyt og handle derefter. 

Ganske som da 1. Verdenskrig lammede importen og salget af elmålere, mærker Jacob Jørgensen nu, at historien er ved at gentage sig. Krigen og besættelsens skrappe rationeringer og blokade af råvarer begrænser hurtigt Audiolas produktion af radioer. Denne gang er det ikke mangel på elmålere men knaphed på radiorør, der truer med at lamme Solars udvikling.

Han er klar over alvoren og ved, at der denne gang er meget mere på spil. Nu er det ikke bare den forretningsmæssige udvikling i Danmark, der kan blive stækket; men det kan også koste Solars begyndende fodfæste på de nyopdyrkede eksportmarkeder.

Hvis ikke Audiola søger nye veje og hurtig sadler om, vil det ikke være muligt at opretholde en profitabel produktion og mere end 200 arbejdspladser risikerer at forsvinde. 

Hvordan produktionen opretholdes 
Jacob Jørgensen lader derfor allerede i starten af krigen Audiola påbegynde en omstilling, således at man foruden at opretholde radioproduktionen også kan eksperimentere og udvikle nye produkter. For at holde hjulene i gang skal Audiola samtidig forsøge at blive underleverandør til de danske industrivirksomheder, der har mistet forsyninger pga. krigen. 

Audiola begynder at fremstille forskellige elektriske artikler og varer af bakelit, der var et af de tidligste plastmaterialer. Pga. materialets varmeresistens og ikke-ledende egenskaber blev det ofte brugt til det ydre af radioer og telefoner.  Allerede i 1942 er fabrikken underleverandør af udstansede chassiser til Telefunken i København. Omstillingen tager fart, der investeres i egen galvaniseringsafdeling, indkøbes maskiner og på trods af den indskrænkede radioproduktion er Audiola snart fuldt optaget af anden produktion. Planen lykkes!

Som følge af den udvidede produktion bliver pladsen dog hurtig trang og maskinparken for lille. 

Bestyrelsen vedtager derfor at udvide fabrikken med en ekstra sidefløj og med opkøb af en lokal maskinfabrik lykkedes det, på trods af krigen, den snarrådige Jacob Jørgensen at fremskaffe den fornødne ekstra maskinkapacitet. 

Klik her for at se avisudklip fra 1949 om Audiolas toiletsæder

Produktionen hos Audiola

Produktion af elektriske artikler

Moderne bakelit-presser fra 50'erne

I årene efter krigen tager udviklingen i Audiola eksplosiv fart
Efter krigen undergår fabrikken mange forandringer. Maskinparken moderniseres og udbygges i takt med at Audiola udvikler nye produkter. Da fabrikken ikke længere kan udbygges i baggården bliver bygningerne forhøjet med to ekstra etager. I bakelitafdelingen står nu moderne og nogle af Danmarks største bakelitpresser side om side, og man indfører treholdsskift for at følge med.

Og det går stærkt - overalt er der mangel på de mange elektriske artikler og bakelitvarer, som Audiola fremstiller. Foruden rekordsalg på hjemmemarkedet, opbygger Solar i løbet af en kort årrække en opsigtsvækkende millioneksport. 


Foto fra galvaniseringsafdelingen i fabrikken

Fra baggården til industrihuset ”Fabriksgården”
I slutningen af 50´erne er Audiola en af Koldings største arbejdspladser.  Produktionen er vokset, og det står klart, at Audiola ikke længere har mulighed for udvikle sig yderligere i baggården på Haderslevvej.

Jacob Jørgensen køber derfor i 1958 et nedlagt baneterræn af Kolding Kommune med henblik på at opføre et industrihus, der kan rumme Audiolas værktøjsafdeling og produktionsafsnit, Dansk Målerværksted samt være et moderne væksthus for lokalt iværksætteri og etablering af nye virksomheder.

Et millionbyggeri igangsættes og ca. 1½ år senere står ”Fabriksgården” færdig. Med sine godt 100 meter lange og 14 meter høje facade og et samlet etageareal på 8.200 kvadratmeter, betyder det en udvidelse af Audiola på mere end 200 procent.

I de gamle fabriksbygninger på Haderslevvej forbedrer man de tilbageværende processer. Logistikken og arbejdsgangene bliver her optimeret og der foretages en mindre ombygning, således at der indrettes en lydisoleret hal til de helt store presser, som producerer større emner – blandt andet de efter datidens forhold meget revolutionerende og fornemme bakelit-toiletsæder.

I løbet af en kort årrække bliver Audiola, med knap 600 ansatte på Fabriksgården, områdets største arbejdsplads og virksomheden bliver kendt og respekteret underleverandør til betydende danske, tyske og hollandske industrivirksomheder, herunder Danfoss, Velux, LK-NES, Lego, Robert Bosch, Siemens, Philips m fl.

Baggården

De trange kår hos Audiola fører til en udvidelse i baggården på Haderslevvej. Her i videoen ser vi de mange kvinder, der arbejdede i produktionen samt, hvordan der graves ud til en kælder, før man opfører endnu en bygning i baggården.

"Fabriksgården"

Videoen viser hvordan Fabriksgården blev til. Vi får lov til at følge med i alt fra byggepladsen og rejsegildet på øverste sal til den svære opgave det var, at flytte det tunge maskineri på plads i bygningen.

Klik her for at se Fabriksgården anno 2019

Tiden efter 2. Verdenskrig

Efter 1. Verdenskrig stiger arbejdsløsheden kraftigt, og da 2. Verdenskrig bryder ud, bliver det ikke bedre efter rationering og blokade af import bliver indført.

 

Gennem 30’erne har arbejdsløsheden været stor. Omtrent hver tredje arbejder har været uden arbejde i de værste måneder i vinteren i 1939. Foråret 1940 skal bringe lysere tid, men i stedet  kommer besættelsen. Og den ændrede råvare- og brændstofsituation viser sig hurtigt mærkbar for en lang række virksomheder. Hertil kommer mørklægningen, der også reducerer arbejdstiderne.

 

Mens 1. Verdenskrig er blevet efterfulgt af en periode med økonomisk krise, former tiden efter 2. Verdenskrig sig markant anderledes. De første 5-10 efterkrigsår er svære, men herefter oplever Vesteuropa i 1950’erne og 1960’erne et økonomisk boom, man ikke har set mage til tidligere.

 

I slutningen af 1950’erne er der høj økonomisk vækst i Europa - også i Danmark. Den økonomiske krise i det første årti efter besættelsen bliver afløst af en højkonjunktur fra cirka 1957. Der er fuld beskæftigelse, stor produktion og en høj materiel levestandard. Efterhånden eksporterer Danmark flere varer fra industrien end fra landbruget. Danmark er blevet et industrisamfund.

 

Jacob Jørgensen i pressen

Solars grundlægger var en betydningsfuld mand for lokalsamfundet i Kolding. Derfor blev der lavet et portræt af Jacob Jørgensen, bragt i Kolding Folkeblad i forbindelse med hans 70 års fødselsdag. Selv i en moden alder er han ikke færdig med at starte nye eventyr. På hans fødselsdag sender han sit første fragtskib ud på sin jomfrurejse. Nu er Jacob Jørgensen også rederi-ejer.

Læs portrættet her

CV – Jacob Jørgensen

Kolding 1962

Personlige data:
Navn: Jacob Lauritz Jørgensen 
Fødselsdato: Født den 17. januar 1891, Dansk statsborger                                                       
Fødselssted: Sønderborg, der på det tidspunkt hører under Tyskland             
Civilstand: Gift i 1918 med Marie Andersen, Vamdrup
Børn: Harald Preben Jørgensen (06.01.1918) og Edith Jørgensen (20.01.1920)      
Adresse: Strandvejen 9 Kolding

Uddannelse og erhvervserfaring:
1905 – 1906 Skibsdreng på det tyske skoleskib Potosi
1906 – 1909 Uddannes til skibskonstruktør ved værfter i Flensborg og Eutin, Tyskland
1909 – 1910 Ansættelse hos Blom & Vos, Hamborg samt Hamborg Elektricitetsværk
1910 – 1912 Ansat som rejsende/målertekniker ved Solar Zähler Werke, Hamborg
01.02.1912 Indvandrer til Danmark og repræsenterer det engelske firma Solar Works
21.07.1913 Stifter og daglig leder af Solar Elektricitetsmaaleren v/ Pedersen & Jørgensen
17.05.1919 Medstifter og daglig leder af Nordisk Solar Compagni, Jernbanegade 19, Kolding
1919 - 1920 Borgerskab som købmand i Kolding
01.12.1924 Stifter og medejer af selskabet Dansk Målerværksted, Kolding
1926 – 1928 Formand for erhvervsnetværket Kolding Fodsportsforening af 1915
1927 - 1943 Honorær tysk konsul i Kolding 
1929 - 1933 Medlem af bestyrelsen for Kolding Sejlklub
1930 Adm. direktør i Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, Kolding 
1931 – 1946 Direktør og bestyrelsesformand i A/S Skandinavisk Glødelampefabrik, Kolding
1934 – 1938 Bestyrelsesformand i A/S Kolding Ridehus, Dyrhavevej, Kolding
1938 Adm. direktør A/S Audiola Radio, Kolding
1960 Adm direktør i A/S Jacob L Jørgensen Holding Co
1961 Stifter og ejer rederiet Jørg Line

 

Personlige interesser og kvalifikationer:
Interesser: Elektricitetens udbredelse og de tilhørende forretningsmuligheder, skibe, sejlsport, heste og ridning
Sprog: Behersker dansk og tysk i skrift og tale
Købmand: Har udpræget sans for godt købmandskab, er innovativ og en igangsætter

CV – Nordisk Solar Compagni

Virksomhedens data:

Navn: Nordisk Solar Compagni A/S (NSC) 
Grundlagt: 17. maj 1919 i Kolding
Stiftere: Jacob Jørgensen og Herluf Sørensen 
Adresse: Haderslevgade 25,  Kolding
Idegrundlag: Fabrikation og handel, elektriske artikler og radio en gros 

 

Vigtige hændelser:
17.05.1919 Interessentselskabet Nordisk Solar Compagni ved Jørgensen og Sørensen stiftes på Rendebanen 6, Kolding

1923 Virksomheden flytter til Haderslevgade 21-23, Kolding

1924 Måleraktiviteterne udskilles i selskabet Dansk Målerværksted, Kolding

1925 Radioproduktion etableres under navnet Audiola Radio i Kolding    

1926 Rørcentralen ved havnen i Kolding                                                                   

1928 NSC køber en del af ejendommen, Haderslevgade 21-23 i Kolding

1929 Filialer i Aarhus og Nykøbing Falster

1929 Eksport af Audiola-radioapparater og radiomateriel

1930 NSC omdannes til Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni  

1930 Filial Kattesundet 21, Aalborg

1931 Skandinavisk Glødelampefabrik

1931 Salgsafdeling i Valkendorfsgade, København

1936 Filialer i Esbjerg 01.05 og København 01.06

1938 Audiola omdannes til Aktieselskabet Audiola Radio   

1938 NSC køber ejendommen Haderslevvej 25, Kolding

1939 Filial etableres i Odense

1942 NSC overtager Jeppesens Maskinfabrik i Kolding

1943 Udvidelse af Audiola fabrikken i baggården 

1945 Prokurist Harald Jørgensen afløser bestyrelsesmedlem Herluf Sørensen og indtræder i bestyrelsen for A/S Nordisk Solar Compagni

1946 Skandinavisk Glødelampefabrik ophører

1949 Dommer Johannes Borum indtræder i bestyrelsen

1950 Kraftig udvidelse af Audiola fabriksbygningen i baggården  

1950 Harald Jørgensen udnævnes til underdirektør

1953 A/S Nordisk Solar Compagni børsnoteres

1953 Filial etableres i Holstebro

1953 Harald Jørgensen udnævnes til direktør og medlem af direktionen

1954 Bestyrelsen udvides til 5 medlemmer Fabrikant N Jeppe Juhl (formand),  Dommer Johannes Borum (næstformand), Direktør Harald-Houlberg Nielsen, Adm. direktør Jacob L Jørgensen og direktør Harald Jørgensen

1955 Solar Holding stiftes

1955 Prokurist Jørgen Borum udnævnes til direktør for regnskab og økonomi

1956 Professor, dr. Polit. Jørgen Pedersen afløser bestyrelsesmedlem Houlberg-Nielsen og indtræder i bestyrelsen for Nordisk Solar Compagni

1956 Audiola radioproduktion ophører

1956 Audiola Radio omdannes til produktionsselskabet Audiola A/S

1957 Forstander for Kolding Købmandsskole Robert W Crüger afløser Johannes Borum og indtræder i bestyrelsen for Nordisk Solar Compagni

1957 Filialer etableres i Randers og Vejle

1960 Fabriksgården (9.000 kvadratmeter) bygges på sydbaneterrænet i Kolding 

1961 Audiola A/S etablerer produktionsafdelinger i Glostrup og Vejen

1961 Prokurist C. P. Ørssleff udnævnes til direktør

 

 

Direktion og bestyrelse:

Direktion: Adm. direktør, Konsul Jacob Lauritz Jørgensen og direktør Harald P. Jørgensen

Bestyrelse: Professor, dr. Polit. Jørgen Pedersen, Aarhus. Prokurist Henning Ivan Juhl, Kastrup. Forstander Kolding Købmandsskole Robert Wilhelm Crüger, Kolding