Lamper til hele landet

Audiola omstiller til udvikling og produktion af elmateriel og belysning
Efter mere end 30 års radioproduktion beslutter Audiola i Kolding at udfase produktionen af radioer og grammofoner. Virksomheden investerer i afviklingsfasen op gennem 1950’erne, og fokuserer på at omstille forretningsområdet til udvikling og produktion af elmontagemateriel og belysning. A/S Audiola Radio ændrer navn til produktionsselskabet A/S Audiola, og som en væsentlig del af strategien rykker Audiola i 1961 ind i de moderne fabriksfaciliteter - Fabriksgården i Kolding. Omstillingen, der begyndte årene før, tager fart og en ny produktionsmæssig æra begynder. 

Jacob Jørgensen tillader fra sin formandspost i A/S Audiola ingen slinger i valsen. Strategien og retningslinjerne udstikkes tydeligt og er ikke til at tage fejl af; Audiola skal være innovativ og værdiskabende inden for sit felt. Det skal opnås ved at være produktionsteknisk på forkant i anvendelsen af de nyeste produktionsteknologier og med en markedsnær organisation, være dygtige til at forudse markedets behov - både på hjemmemarkedet og på de efterhånden mange eksportmarkeder.  

I løbet af få år er det ikke længere udelukkende bakelitpresser, der står på rad og række i Audiolas fabrikshaller. Nye råmaterialer og produktionsmetoder tages i brug, og allerede i starten af 60’erne spytter maskinerne færdig-sprøjtestøbte plasticemner med bakkelit-indsatser til væg- og loftsarmaturer ud. 

I foråret 1962 opnår Audiola stor anerkendelse og international bevågenhed på EURO-plastudstillingen i Paris, da virksomheden modtager det nystiftede Du Pont-verdensdiplom for som første fabrik i verden at anvende det plastlignende kunststof ”Delrin Acetal Resin” i produktionen.  

Audiola udvikler på rekordtid et omfangsrigt egenproduceret el-materielprogram, bestående af bl.a. fatninger, samlemuffer, forskruninger og pakdåser, håndlamper, væg- og loftsarmaturer og snorpendler, elhegn, mastehætter og kabelbakker. Alle produkter forsynes med NSC-logo. Nordisk Solar Compagni udgiver i 1964 katalogerne ”NSC el-materiel” og ”NSC Kanalsystem”.

Fra lampeforhandler til lampeproducent
Ligesom Jacob Jørgensen og Audiola spillede en stor rolle for engrosforretningens salg af radioer og elektrisk materiel, kommer hans søn Harald Jørgensen og Audiola til at spille en betydende rolle for Nordisk Solar Compagnis mangeårige lampeproduktion og salg af designklassikere inden for belysning til private samt den senere satsning på industriel- og udendørsbelysning. 

I slutningen af 40’erne forhandler Solar udelukkende andres lamper og har indrettet lampeudstillinger i Borgen på Haderslevvej samt i de to store filialer i Aarhus og København. Den 30-årige Harald Jørgensen, der har en stor interesse og viden om lamper, er underdirektør med prokura og har ansvaret for Nordisk Solars københavnske forretninger. Han får løbende et større ansvar, ikke mindst efter hans far, Jacob Jørgensen, dør i 1967.

Harald Jørgensen slår til lyd for, at Nordisk Solar Compagni skal skabe et eftertragtet lampeprogram i samarbejde med anerkendte arkitekter og designere. I forsøg herpå bestiller han i 1949 den senere så populære Tivoli-lampe hos arkitekten Jørn Utzon.  

En skitse af Utzons Tivoli-lampe

Tivoli-lampen bliver hurtig en ”sællert”, og den unge Harald Jørgensen får overdraget ansvaret for at udvikle lampeproduktionen - dog på den betingelse at det skal gøres i Audiola, og at der kun må optages eller produceres lamper, der også kan eksporteres.

Harald Jørgensen er klar over, at det vil blive en årelang opgave og vælger at sætte ind på to områder:

en designklassiker

tidløst design

Verona-lampen af Sven Middelboe

1: Belysningsstrikkeriet
Med sit organisatoriske talent sammensætter han et hold af belysningskyndige medarbejdere, og så begynder han at udnytte Audiolas eksisterende program af bakelitfatninger og øvrige belysningsartikler til et projekt, der hurtig bliver døbt Belysningsstrikkeriet.     

Ud fra filosofien at en fatning faktisk i sin simpleste form er en belysning, består ”strikkeriet” i, at lager-folk til fyraften får en rulle ledning samt fatninger og nipler med hjem for montering i løbet af aftenen.  Samtidig får det belysningskyndige hold opgaven med at udvælge og indkøbe glas og metalskærme. En mindre montageafdeling etableres på 1. sal, og fremstilling af belysning skydes i gang.  

Et spændende program bliver sammensat. Den svenske glasproducent Flygfors leverer flerfarvede glas og metalskærmene kommer fra virksomheden Domus, der ejes af en af Harald Jørgensens gode venner.

Lampeprogrammet bliver en kæmpesucces på Hannover-messen, hvor Nordisk Solar deltager første gang i 1956. Der indgås agent-og eksportaftale med nye samarbejdspartnere i USA, Canada og Japan.

2: Anerkendte arkitekter og designere
Parallelt med at Belysningsstrikkeriet bliver skudt i gang, arbejder Harald Jørgensen ihærdigt med at udvide samarbejdet med anerkendte arkitekter og designere. Målet er klart: Succesen med Utzon og Tivoli-lampen skal gentages.

Harald Jørgensen er bevidst om at, hvis Nordisk Solar fremadrettet skal forbindes med belysningsmæssige design-ikoner, må han satse på det kvalitative og finde de førende arkitekter og designere og ikke forhaste sig. 

Verona af Sven Middelboe

I løbet af en kort årrække lykkes det ham, foruden Jørn Utzon, at få Acton Bjørn, Sigvard Bernadotte, Max Brüel og Jørgen Høj med ombord. Han fastansætter samtidig Sven Middelboe som Solars egen arkitekt.

At samarbejdet hurtig bærer frugt ses i det første ”Solar Armatur – belysningskatalog”, som Nordisk Solar Compagni bringer på markedet i 1957. De fornemme lamper illustreres ensartet, stilrent og under hver illustration angives arkitektens navn.

Interessen for de eksklusive lamper er stor. Salget vokser og breder sig hurtig til eksportmarkederne. Det er en stolt Harald Jørgensen, der kan læne sig tilbage. 

Næste kapitel i Solar historie bringes i juli 2019.

Video

I videoen ser vi billeder af designlamper fra Solars egen produktion. Få fornemmelsen af de glade 80'ere samt et indblik i belysningsproduktionen, som var en stor del af Solar på denne tid. Her følger vi produktionen af designklassikere lige fra skitsestadiet på PC'en, til vi ser det færdige resultat i kontormiljøet.

Sokkelstenene bliver således grundigt sat og bærer solidt Solars belysningsmæssige udvikling i de næste 40 år, indtil produktionen i 1998 frasælges. Overskrifterne og betydningsfulde hændelser fra denne rejse er: 

1964: Fabrik for Audiolas belysningsproduktion etableres i Glostrup. I alt er ca. 900 medarbejdere ansat på Audiolas to fabrikker i Kolding og Glostrup    

1968: Harald Jørgensen overtager efter sin fars død formandsposten i A/S Audiolas bestyrelse. Lampeproduktionen udskilles af Audiola og videreføres som en selvstændig afdeling under navnet ”Solar Armaturproduktion” i Nordisk Solar Compagni. Der etableres Solar-belysningsudstillinger i samtlige filialer. 

1972: Produktionsselskabet A/S Audiolas samlede aktiviteter i Kolding flyttes til nybygget fabrik i Vejen.                          

1979: Lampeproduktionen i Glostrup overflyttes til Vejen. Produktionsaktiviteterne i Audiola og Solar Armatur samles og styres herefter driftsmæssigt i A/S Solar Armatur Produktion

1986: A/S Solar Armaturproduktion opretter selskabet AS Solar Belysning i Norge

1990: Solar erhverver den svenske belysningsvirksomhed Hans-Agne Jacobsson AB

1992: Solar-koncernens to belysningsvirksomheder fusioneres i A/S Hans-Agne Jacobsson, Vejen Virksomheden fokuserer på industriel belysning og udendørsbelysning til vej, park og sti.

1998: Solar-koncernen frasælger virksomheden A/S Hans-Agne Jacobsson til Thorn Light i England

Solar sælger efterfølgende fortsat belysninger, men nu via Solar Light-konceptet, der er baseret på tilkøbte produkter fra europæisk ledende belysningsfabrikker.

 

CV – Jacob Jørgensen

Kolding 1998

Personlige data:
Navn: Jacob Lauritz Jørgensen 
Fødselsdato: Født den 17. januar 1891, Dansk statsborger                                                       
Fødselssted: Sønderborg, der på det tidspunkt hører under Tyskland             
Civilstand: Gift i 1918 med Marie Andersen, Vamdrup
Børn: Harald Preben Jørgensen (06.01.1918) og Edith Jørgensen (20.01.1920)      
Adresse: Strandvejen 9 Kolding

Uddannelse og erhvervserfaring:
1905 – 1906 Skibsdreng på det tyske skoleskib Potosi
1906 – 1909 Uddannes til skibskonstruktør ved værfter i Flensborg og Eutin, Tyskland
1909 – 1910 Ansættelse hos Blom & Vos, Hamborg samt Hamborg Elektricitetsværk
1910 – 1912 Ansat som rejsende/målertekniker ved Solar Zähler Werke, Hamborg
01.02.1912 Indvandrer til Danmark og repræsenterer det engelske firma Solar Works
21.07.1913 Stifter og daglig leder af Solar Elektricitetsmaaleren v/ Pedersen & Jørgensen
17.05.1919 Medstifter og daglig leder af Nordisk Solar Compagni, Jernbanegade 19, Kolding
1919 - 1920 Borgerskab som købmand i Kolding
01.12.1924 Stifter og medejer af selskabet Dansk Målerværksted, Kolding
1926 – 1928 Formand for erhvervsnetværket Kolding Fodsportsforening af 1915
1927 - 1943 Honorær tysk konsul i Kolding 
1929 - 1933 Medlem af bestyrelsen for Kolding Sejlklub
1930 Adm. direktør i Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, Kolding 
1931 – 1946 Direktør og bestyrelsesformand i A/S Skandinavisk Glødelampefabrik, Kolding
1934 – 1938 Bestyrelsesformand i A/S Kolding Ridehus, Dyrhavevej, Kolding
1938 Adm. direktør A/S Audiola Radio, Kolding
1960 Adm direktør i A/S Jacob L Jørgensen Holding Co
1961 Stifter og ejer rederiet Jørg Line
16.05.1967 Afgår ved døden efter kort tids sygdom

Personlige interesser og kvalifikationer:
Interesser: Elektricitetens udbredelse og de tilhørende forretningsmuligheder, skibe, sejlsport, heste og ridning
Sprog: Beherskede dansk og tysk i skrift og tale
Købmand: Havde udpræget sans for godt købmandskab, var innovativ og en igangsætter

CV – Nordisk Solar Compagni

Virksomhedens data:

Navn: Nordisk Solar Compagni A/S (NSC) 
Grundlagt: 17. maj 1919 i Kolding
Stiftere: Jacob Jørgensen og Herluf Sørensen 
Adresse: Haderslevgade 25,  Kolding
Idegrundlag: Fabrikation og handel, elektriske artikler og radio en gros 

 

Vigtige hændelser:
17.05.1919 Interessentselskabet Nordisk Solar Compagni ved Jørgensen og Sørensen stiftes på Rendebanen 6, Kolding

1923 Virksomheden flytter til Haderslevgade 21-23, Kolding

1924 Måleraktiviteterne udskilles i selskabet Dansk Målerværksted, Kolding

1925 Radioproduktion etableres under navnet Audiola Radio i Kolding    

1926 Rørcentralen ved havnen i Kolding                                                                   

1928 NSC køber en del af ejendommen, Haderslevgade 21-23 i Kolding

1929 Filialer i Aarhus og Nykøbing Falster

1929 Eksport af Audiola-radioapparater og radiomateriel

1930 NSC omdannes til Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni  

1930 Filial Kattesundet 21, Aalborg

1931 Skandinavisk Glødelampefabrik

1931 Salgsafdeling i Valkendorfsgade, København

1936 Filialer i Esbjerg 01.05 og København 01.06

1938 Audiola omdannes til Aktieselskabet Audiola Radio   

1938 NSC køber ejendommen Haderslevvej 25, Kolding

1939 Filial etableres i Odense

1942 NSC overtager Jeppesens Maskinfabrik i Kolding

1943 Udvidelse af Audiola fabrikken i baggården 

1945 Prokurist Harald Jørgensen afløser bestyrelsesmedlem Herluf Sørensen og indtræder i bestyrelsen for A/S Nordisk Solar Compagni

1946 Skandinavisk Glødelampefabrik ophører

1949 Dommer Johannes Borum indtræder i bestyrelsen

1950 Kraftig udvidelse af Audiola fabriksbygningen i baggården  

1950 Harald Jørgensen udnævnes til underdirektør

1953 A/S Nordisk Solar Compagni børsnoteres

1953 Filial etableres i Holstebro

1953 Harald Jørgensen udnævnes til direktør og medlem af direktionen

1954 Bestyrelsen udvides til 5 medlemmer Fabrikant N Jeppe Juhl (formand),  Dommer Johannes Borum (næstformand), Direktør Harald-Houlberg Nielsen, Adm. direktør Jacob L Jørgensen og direktør Harald Jørgensen

1955 Solar Holding stiftes

1955 Prokurist Jørgen Borum udnævnes til direktør for regnskab og økonomi

1956 Professor, dr. Polit. Jørgen Pedersen afløser bestyrelsesmedlem Houlberg-Nielsen og indtræder i bestyrelsen for Nordisk Solar Compagni

1956 Audiola radioproduktion ophører

1956 Audiola Radio omdannes til produktionsselskabet Audiola A/S

1957 Forstander for Kolding Købmandsskole Robert W Crüger afløser Johannes Borum og indtræder i bestyrelsen for Nordisk Solar Compagni

1957 Filialer etableres i Randers og Vejle

1960 Fabriksgården (9.000 kvadratmeter) bygges på sydbaneterrænet i Kolding 

1961 Prokurist C. P. Ørssleff udnævnes til direktør

1963 Filial etableres i Sønderborg

1964 Filial og fabrik for belysningsproduktion etableres i Glostrup

1965 Filial etableres i Silkeborg

1966 Filial etableres i Frederikshavn

1967 Jacob Jørgensen afgår ved døden efter kort tids sygdom. Direktørerne Jørgen Borum og Class P. Ørssleff indtræder i direktionen sammen med direktør Harald Jørgensen

1967 Direktør Harald Jørgensen indtræder som formand for bestyrelsen i A/S Audiola

1968 Belysningsproduktionen udskilles af A/S Audiola til en selvstændig afdeling, ”Solar Armatur” i Nordisk Solar Compagni

1969 Solar fejrer den 17. maj firmaets 50-års jubilæum

1972 Produktionsselskabet A/S Audiola flyttes til nybygget fabrik i Vejen. Kolding-filialen flyttes fra Haderslevvej til Audiolas tidligere lokaler i Ågade.

1972 Direktør Harald Jørgensen indtræder som formand for bestyrelsen i A/S Nordisk Solar Compagni

 

 

Direktion og bestyrelse:

Direktion: Direktør Harald P. Jørgensen, direktør Jørgen Borum og direktør Claes P. Ørssleff

Bestyrelse: Direktør Harald Jørgensen, Direktør Jørgen Borum, Professor, dr. Polit. Jørgen Pedersen, Aarhus, Prokurist Henning Ivan Juhl, Kastrup, Forstander Kolding Købmandsskole Robert Wilhelm Crüger