Danmark i 1960'erne og 70'erne

Højkonjunktur fra 1958 til 1973
Omkring 1958 nåede den vestlige højkonjunktur til Danmark. I forhold til perioden 1950-57 fordobledes den gennemsnitlige årlige vækstrate i perioden fra 1958 til 1970 til 5 procent.

 

Med den økonomiske vækst fulgte en stigning i samfundets velstand. Velstanden kunne måles på stigningen i forbruget af varer, som hidtil havde været anset som luksusartikler, men som nu for alvor vandt indpas og blev betragtet som nødvendige, såsom køleskabe og andre hvidevarer, tv-apparater, biler og nye boliger. 

 

Med bilerne opstod et behov for udbygning af vejnettet, og med de nye boligønsker fulgte bysanering og opførelsen af nye store kvarterer fyldt op med boligblokke og med enfamiliehuse. Da der i begyndelsen af 1960'erne blev åbnet op for nye finansieringsformer startede Danmarkshistoriens største byggeboom af parcelhuse. Fra 20.000 nye boliger om året i 1958 voksede tallet til 50.000 enheder om året i 1969. Den eksplosive udvikling fortsatte frem til 1972, som blev det travleste år i perioden med næsten 64.000 nye boliger.

 

Oliekrisen stopper forbrugsfesten i 1973
I oktober 1973 får forbrugshyggen dog pludselig baghjul af oliekrisen, der får oliepriserne på himmelflugt. De arabiske olieproducerende lande reducerer produktionen drastisk, lukker for eksport til flere lande og firdobler oliepriserne i løbet af få uger. 

 

I Danmark udgør olie 90 % af energiforbruget i 1973. Krisen rammer derfor med et slag danskernes hverdag med markante prisstigninger på fyringsolie og benzin. Regeringen iværksætter rationeringer af olie, gas og petroleum og indfører en række lovbestemte energisparetiltag, herunder de mere spektakulære påbud om hastighedsnedsættelser og bilfrie søndage efter hollandsk og vesttysk forbillede. Der indføres forbud mod belysning i butikker efter lukketid og 1973 blev året uden illumineret juleudsmykning.

 

Danskerne skruede ned for varmen og skar ned på forbruget
I oliekrisens efterdønninger sætter Solar sammen med Honeywell og AEG fokus på automatisk varmestyring og opbygger et program af energisparende produkter bestående af varmepumper, varmevekslere til varmegenvindingsanlæg mm.