Erhvervseventyret begynder

KAPITEL 1 - 1912-1919
Ambitiøs iværksætter flytter til Kolding

Drevet af en glødende interesse for den spirende el-branche drager en ung skibskonstruktør i 1912 fra Hamborg i Tyskland til Kolding i Danmark. Udstyret med selvtillid og masser af gåpåmod er hans plan at etablere salg af elmålere.

Som 21-årig flytter Jacob Jørgensen i februar 1912 til Kolding for at blive selvstændig købmand. Han er målrettet, har set det potentielt store marked for målere og satser på at blive nordisk importør af halvfabrikerede målerdele fra det engelske firma Solar Works. 

Den unge mand har gennem sit uddannelses- og arbejdsforløb i Tyskland fulgt elektricitetens hastige udbredelse og anvendelse. Han har en stor tro på fremtiden og vil med tillid til tekniske fremskridt skabe sin egen virksomhed i Kolding.Jacob Jørgensen arbejder viljefast og fokuseret på at udbygge samarbejdet med Solar Works. Da han i begyndelsen af 1913 opnår importørstatus, tager han straks sammen med sin svoger Søren Christian Pedersen initiativ til at stifte selskabet ”Solar Elektricitetsmaaleren v/ Pedersen & Jørgensen”.

Ifølge lovgivningen er Jacob Jørgensen imidlertid tre år for ung til at stå som virksomhedsejer. Det holder dog ikke den ivrige iværksætter tilbage. Han finder hurtig en ”stråmand” med samme efternavn og forstår at sno sig for at realisere sine mål. Jacob Jørgensen gør sig selv til daglig leder og etablerer virksomheden i nogle kælderlokaler i Bellevuegade i Kolding.

Der kommer hurtigt gang i sejlene. Solar-målerne bliver afsat til det hastigt voksende antal af elværker, der opstår rundt om i grænselandet. Da pladsen allerede i 1914 bliver for trang, flytter virksomheden til bagbygningen af Rendebanen 6, som tilhører Kolding Elektricitetsværk. Her bliver der indrettet kontorer og et moderne målerværksted, hvor man kan samle og ordreproducere de eftertragtede målere. 

Krigen kommer på tværs
Selv om Solar-målervirksomheden er kommet rigtig godt på fode, bliver den lammet af 1. Verdenskrigs udbrud i 1914.  Knaphed og betydende import-restriktioner betyder, at produktionen af nye målere ikke kan opretholdes med samme kraft gennem krigsårene. 

Der bliver brug for snarrådighed, opfindsomhed og hastig omstilling. Egenskaber der har kendetegnet Solar lige siden. Jacob Jørgensen opkøber og renoverer nu brugte målere og beslutter samtidig at opbygge et lille engroslager af el-materiel.

Efter krigens afslutning oplever Kolding Elektricitetsværk en eksplosiv stigning i forbruget af elektricitet, og det 20 år gamle elværk får svært ved at følge med. Man beslutter derfor at bygge Danmarks første vandkraftværk i det bakkede terræn ved Harte nordvest for Kolding.

Kolding Elektricitetsværk skal selv stå for en stor del af arbejdet med at opføre Harteværket og får derfor brug for at indrette en specialteknisk målerafdeling i ejendommen Rendebanen 6. Det er her, Jacob Jørgensen få år forinden har indrettet målerfabrikken. Værket er derfor nødsaget til at opsige lejekontrakten med kort varsel og tilbyder som en delkompensation at overtage målerfabrikken med inventar.

For Jacob Jørgensen kommer tilbuddet belejligt. Salget vil indbringe en betydelig og tiltrængt kapital. Den elektriske pære og det hvide lys, som kan erstatte den osende petroleumslampe, er på vej til at blive et statussymbol, og mange velstillede forbrugere får som de første lagt el ind.

Den ambitiøse iværksætter kan se, at engrossalget af el-artikler hurtigt vil overstige salget af målere, men ved også at denne udvikling vil kræve en øget kapitalbinding i lageret, som i løbet af kort tid er vokset til mere end 15 meter smalle reoler.

Jacob Jørgensen udnytter situationen og handler resolut. Han rømmer lokalerne på Rendebanen 6 og sælger målerfabrikken med inventar til elværket. Han ophæver i maj 1919 firmaet Solar Elektricitetsmaaleren v/ Pedersen & Jørgensen for allerede dagen efter fra kontoret på 1. sal at stifte interessentselskabet Nordisk Solar Compagni v/ Sørensen og Jørgensen sammen med vennen Herluf Sørensen.


Kilde: Kolding Stadsarkiv

Således bliver sokkelstenene den 17. maj 1919 sat til det Solar, vi kender i dag. Der kommer dog til at ske mange skift undervejs i de næste 100 år, og Solars forandringsskabende og udfordrende rolle bliver hurtigt tydelig.

Læs videre i næste kapitel der bliver bragt den 17. februar 2019.

CV – Jacob Jørgensen

Kolding 1919

Personlige data:
Navn: Jacob Lauritz Jørgensen 
Fødselsdato: Født den 17. januar 1891                                                       
Fødselssted: Sønderborg, der på det tidspunkt hører under Tyskland             
Civilstand: Gift i 1918 med Marie Andersen, Vamdrup
Parret har sønnen Harald og er bosiddende i Kolding      
Adresse: Mazantigade 3 ved Saxildhus i Kolding

Uddannelse og erhvervserfaring:
1905 – 1906 Skibsdreng på det tyske skoleskib Potosi
1906 – 1909 Uddannes til skibskonstruktør ved værfter i Flensborg og Eutin, Tyskland
1909 – 1910 Ansættelse hos Blom & Vos, Hamborg samt Hamborg Elektricitetsværk
1910 – 1912 Ansat som rejsende/målertekniker ved Solar Zähler Werke, Hamborg
01.02.1912 Indvandrer til Danmark
1912 Repræsenterer det engelske firma Solar Works i Danmark
21.07.1913 Stifter og daglig leder af Solar Elektricitetsmaaleren v/ Pedersen & Jørgensen
12.06.1918 Optages som medlem af erhvervsnetværket Kolding Fodsportsforening af 1915 og opnår dermed anerkendelse i Koldings førende erhvervsnetværk                  
24.04.1919 Sælger målerfabrikken med inventar til Kolding Elektricitetsværk
17.05.1919 Stifter og daglig leder af Nordisk Solar Compagni, Kolding, der beskæftiger sig med salg af elektricitetsmålere og beslægtet materiel

Personlige interesser og kvalifikationer:
Interesser: Elektricitetens udbredelse og de tilhørende forretningsmuligheder, skibe, sejlsport, heste og ridning
Sprog: Behersker dansk og tysk i skrift og tale
Købmand: Har udpræget sans for godt købmandskab, er innovativ og en igangsætter
Ambition: ”At tjene min første million inden jeg bliver 30 år”

Jacob Jørgensens pas