Den digitale æra begynder

Produkter, viden og løsninger til håndværk og industri
Solar, Danmarks største el-grossist, lytter til tidens stemmegaffel og slår, med investeringer og kompetenceløft, takten an til en ny dagsorden for den danske el-branche.        

Med C.P. Ørssleffs død mister Solar i 1980 pludselig sin mangeårige indkøbs- og salgsmæssige dynamo. Den nye konstituerede direktion er klar over at den tunge arv skal løftes i et tæt samarbejde med de nyudnævnte fagdirektører.  

Solar har siden 1976 satset på nye forretningsområder inden for industriautomation og energistyring.  I takt med at nye og mere teknisk betonede produktserier bliver optaget i sortimentet, står det klart, at det ikke længere kun er et spørgsmål om at kunne levere rettidigt, i rette mængde og til rette pris, men også at kunne levere den rette tekniske - og markedsføringsmæssige support.


Tele reklame. Solar tilbyder industrien omstillingsanlæg.

Salgsdirektør Carsten Ørssleff, der følger faderens fodspor, er ikke sen til at synliggøre, hvad der skal til, for at Solar, som kundeværdiskabende aktør, kan vedblive at være i den gule førertrøje og samtidig styrke sin position i markedet.

Den unge salgsdirektør, der ca. 20 år tidligere startede som lærling med Jacob Jørgensen og sin far som læremester, kender virksomheden ud i alle kroge. Han har, fra sin tid som filialbestyrer i Frederikshavn og Nykøbing Falster, autodidakt opbygget erfaring i driftsoptimeret salgsledelse og ved, at Solar måles på det daglige kundenære arbejde.

Med direktionens og bestyrelsens opbakning bliver dagsordenen for de kommende år:

• Øget fokus på salg, serviceudbud, kunde- og salgspolitik
• Værdiskabende innovations-  og behovsdrevet forretningsudvikling baseret på ny teknik
• Styrke indkøb og salg med central produkt- og marketingmanagement 
• Uddannelse samt teknisk kompetenceløft internt / eksternt
• Styrke indtjening gennem øget central leverandør- og lagerstyring

Den elektroniske tidsalder var i 1970`erne i sin vorden, og i slipvinden af den digitale tekniks øgede anvendelse, udvikles der fra starten af 80`erne konstant nye produkter, som åbner revolutionerende nye forretningsmuligheder for håndværk og industri.  

Solar og den danske el-branche står ved indgangen til 80`erne tydeligvis over for et spændende årti, hvor det kommer til at gå stærkt og hvor kun de stærkeste kan følge med.

Uddannelse, Solars videoafdeling og  produktinformation:  
Med industriafdelingens vækst og indførelse af nye produktgrupper opstår et massivt behov for at informere og undervise både personale og kunder om den nye teknik og dens anvendelsesmuligheder. Solar er kommet frem til, at video er det bedste medie til undervisning af såvel små som større grupper ude i filialerne, og beslutter derfor i 1980 at opbygge et videostudie med egne produktionsfaciliteter.

Videoprogrammerne sammensættes således at de indeholder produktinformation og anvendelseseksempler. Samtidig medfølger et skriftligt materiale under navnet ”Solar Produkt Information”. Solar Video leverer et stort antal programmer til Solars kampagner og kundearrangementer og bliver med programmer til den danske elektroinstallatørforening ELFOs temamøder hurtig kendt i branchen. Solar opretter i 1984 en central afdeling for intern uddannelse.

Solars studio til videoproduktion.

Forretningsudvikling fra nye afdelinger med specialist-kompetencer: 

Startende med Solar Offshore & Marine opretter Solar flere specialafdelinger op gennem 1980`erne:   

1981  -  Solar Offshore. Betjener olie- og gasindustrien i Nordsøen samt danske rederier og værfter. 
1982  -  Solar Tavler.  Fremstilling af fordelings- og kontroltavler til håndværk og industri.     
1982  -  Solar Elværksafdeling. Afdelingen betjener forsyningsselskaber og elværker 
1984  -  Reeksportafdelingen Solar International. Betjener danske byggefirmaer i udlandet. 
1985  -  Procesteknisk afdeling Solar PLC/PC. Sælger PLC og processtyringsanlæg til industrien.

Grossistforretningen udvides i 1983 med en filial i Slagelse og i 1984 med selskabet Solar P/F, Færøerne.


Villy Kronborg fra Solar PLC og PC-afdelingen.

Koncepter, temaarrangementer og kampagner  

Startende med energisparekampagnen og en landsdækkende industrimøderække på 96 møder med i alt 4.000 deltagere, udvikler og lancerer Solar op gennem 80`erne en række forretningsudviklende koncept-kampagner og bliver med ”Solar - gi´r dig muligheder” kendt for at løfte værdiskabende, nye forretnings-muligheder ind i den danske el-branche.

1982  -  EnergiSpar. Installatør og forbrugerrettet kampagne.
1984  -  Industriautomation. Fokusering på nøgleområder for automatiseringsopgaver i industrien. 
1986  -  Antennekampagne.  Viden og løsninger inden for enkelt-, fælles- og parabolantenneanlæg.
1987  -  Blå Zone. Overvågning og sikkerhed, tyverialarmer, adgangskontrol og videoovervågning.
1988  -  Den Fjerde Installation.  Seminarer om datanetværk, IBM kabelsystemer og lyslederinstallationer.
1989  -  Telekampagnen. Viden og løsninger, telefoner og PABC / omstillingsanlæg 


Marketingmateriale til EnergiSpar-kampagnen

Forretningsudvikling gennem opkøb af virksomheder   

Startende med firmaet Rudolph Schmidt A/S i Herlev opkøber Solar op gennem 80`erne en række selskaber, der som eneforhandler importerer og markedsfører teknisk betonede produkter til OEM-fabrikationsvirksomheder.

1984  -  Rudolph Schmidt A/S.  Grossist, komponenter og tilbehør til radio– og elektronikindustrien.
1984  -  Hermann Møller A/S. Fusioneres ind i Rudolph Smidth, med afdelinger i Ålborg, Aarhus og Odense.
1985  -  Carl Brincker ApS. Importør og engrosvirksomhed baseret på udenlandske agenturer.
1986  -  Klitsø A/S. Betydende agentvirksomhed, el- og elektronikkomponenter til dansk industri.
1988  -  Regal Maskinelektro ApS. Specialist inden for styrings- og reguleringsteknik. 

Erhvervelsen af disse selskaber øger Solars samlede salg og styrker virksomhedens position i markedet. Det sætter samtidig kimen til øget indtjening gennem leverandørsanering, central indkøb og lagerføring. Allerede i 1985, et år efter erhvervelsen af Rudolph Schmidt, har Solars centrale produktmanagement og indkøbsledelse sikret koncernen direkte import og eneforhandling af Himel monteringskasser, GEA Cee-materiel, F&G HFI relæer, automatsikringer og et kabelbinderprogram.

Centrallager og belysningsfabrik i Vejen  
Solar erstatter i stadig større grad indkøb fra fordyrende importører og agenter med centrale indkøb direkte fra udenlandske producenter – og beslutter derfor i 1984 at igangsætte et byggeri i Vejen på 10.000 kvm. Halvdelen af arealet skal bruges til Solar Produktion til en nødvendig udvidelse af produktionskapaciteten samt en sammenlægning af Solar Belysning og Solar Produktion, således at alle koncernens belysningsaktiviteter kan samles i Vejen under Solar Produktion. Den anden halvdel af arealet skal bruges til den begyndende etablering af et samlet centrallager for elmateriel og belysning. Samtidig med at det nye centrallager den 2. januar 1986 begynder at ekspedere filialerne, besluttes det at filiallagrene skal reduceres ved at alle langsomt omsættelige varer flyttes til centrallageret. Det bliver samtidig starten på Solars centraliseringsproces af indkøb, lager og distribution.

"Solar - gi'r dig muligheder". Firmaets nye slogan.

Generationsskifte i direktion og ledelse 
Direktørerne Harald Jørgensen og Jørgen Borum udtræder den 1. maj 1987 af direktionen for at give plads til yngre kræfter og varetager herefter, med sæde i selskabsbestyrelserne, hele Solar-koncernens interesser.

Salgsdirektør Carsten H. Ørssleff og selskabets hidtilværende generalforsamlingsvalgte Statsaut. Revisor Knud-Erik Hansen udnævnes fra samme dato til medlemmer af direktionen sammen med hidtilværende underdirektør Thorkild Thage-Jørgensen.

Umiddelbart herefter følger udnævnelserne af prokurist Søren Larsen til salgsdirektør samt prokurist Knud Erik Leth Nielsen til indkøbsdirektør.

Elektronisk varebestilling med Solar Online  
Da Solar i 1984 lagde strategi og handlingsplan for den næste femårige periode, arbejdede salgsledelsen med fremtidsscenariet om at ordreindgangen i meget høj grad ville komme ad elektronisk vej – enten via bærbare terminaler / scannere eller installatørernes eget EDB-anlæg.

På baggrund af denne forudseenhed træder Solar endnu et skridt foran konkurrenterne ved i 1988 at være først med at introducere e-handel via modems med programmet Solar Online.  

Fra den første milliard kroner til den første milliard Euro  
For første gang i virksomhedens historie runder Solar i 1984 en omsætning på en milliard kroner. 

Hold øje med næste artikel, der bringes den 17. september, og læs hvordan Solar, som teknisk el & vvs grossist udvider sine forretninger til det nordeuropæiske marked og dermed skaber grundlaget for en koncernomsætning, der hastigt overskrider 1 milliard Euro.

Solar International. Afdelingens visuelle materiale der viser et verdenskort.

Tilbage til 80'erne

Længe leve de farverige mønstre der dækkede 80'er skjorten. Tag tilbage til årtiet, hvor digitale hjælpemidler myldrede frem. Her får vi et indblik i Solars videoproduktion samt nogle af de kampagner som markerede virksomhedens kommunikation i 80'erne.